Hej!

Jag söker opponent till mitt KEX-jobb

  • Mjukvara för mätning av etanolhalt i våt- och torrgas
  • TIDAB, år 3
  • Förväntat datum för presentation: Ännu ej fastställt
  • Examinator för examensarbetet: Anne Håkansson

Ta gärna kontakt med mig på gbjorken@kth.se

Jag söker även ett KEX-jobb att opponera på.

Hälsningar

Gustaf