LL222U Teknik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1–90 hp). Ingår i Lärarlyftet II

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Teknik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1–90 hp). Ingår i Lärarlyftet II    

Technology for teachers, upper-secondary school, 90 credits (1 - 90). Part of Lärarlyftet II (Boost for teachers II)

Kursen ger en översikt över det tekniska ämnesinnehåll och den ämnesdidaktik som krävs för att undervisa i ämnet teknik i gymnasieskolan.

Den består av följande block:

 • Teknikdidaktik
 • Design och produktframtagning
 • Teknik, människa, samhälle och miljö ur ett historiskt perspektiv
 • Experiment, modeller och simulering i teknik och teknikundervisning
 • Programmering
 • Elektroteknik
 • Miljöteknik
 • Industriella system
 • Materialteknik
 • Mekanik och hållfasthetslära
 • Samhällsbyggnadsteknik
 • Informations- och kommunikationsteknik

 

OBS! Denna sida kommer att uppdateras inom kort med mer information om kursinnehåll och examinationsmoment. Kursen startar i januari 2017.

Målgrupp

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i teknik i gymnasieskolan utan att vara ämnesbehörig.

Studietakt

Trekvartsfart (22,5 hp per termin under fyra terminer)

Om lärarlyftet förlängs till efter utgången av 2018 finns planer på att sänka studietakten till halvfart. Detta då det är svårt för många lärare att kombinera studier på mer än halvfart med arbete i skolan.

 

Undervisningsformsform (distans, campus)

Distansstudier med inslag av campusträffar (C/D).

Ca 15 campusförlagda undervisningsdagar per termin, fördelade på block om två eller tre dagar.

Om kursen får ges på halvfart blir det 10 undervisningsdagar per termin, fördelade på fem tvådagarsblock.

Övrig tid ägnas åt självstudier och uppgifter som löses via kursens webbplattform.

Krav för slutbetyg

Godkänt betyg (lägst E respektive P) på  samtliga examinationsmoment.

Ges av

Lärarutbildning

Kontaktperson

Per Norström, perno@kth.se

Examinator

Susanne Engström, sengstro@kth.se

Ansökan

Man söker till Teknik för lärare i gymnasieskolan via webbplatsen antagning.se. Kurskoden är LL222U.
Kursen är öppen för anmälan från och med 15 september - 15 oktober 2016.
De speciella antagningsregler som gäller för alla kurser inom Lärarlyftet II finns beskrivna hos Skolverket.

För att bli antagen krävs ett godkännande från skolhuvudmannen. Detta görs på en speciell blankett: Huvudmannens godkännandeblankett 

Övrig information

Kursen ges som fortbildning för yrkesverksamma gymnasielärare och ingår i projektet Lärarlyftet II som administreras av Skolverket. Speciella regler för antagning gäller, se Skolverkets webbplats.
Kursen kan ställas in vid för få sökande.

Kontaktuppgifter studievägledning

Länk till kurs inom Lärarlyftet för teknik i grundskolan år 7-9, KTH:
https://www.kth.se/student/kurser/kurs/LL219U

Administrators

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News