Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 Show in My Schedule
Mon 30 aug 11:00-12:00 Information
Information
Location: C37
Note: Praktisk info
Week 37 Show in My Schedule
Thu 16 sep 12:00-13:00 Information
Information
Location: C37
Note: Informationstillfälle
Week 40 Show in My Schedule
Fri 8 oct 13:00-14:00 Föreläsning
Lecture
Location: Digital
Note: Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/67436987899
Week 44 Show in My Schedule
Tue 2 nov 13:00-14:00 Information
Information
Location: C38
Note: Information inför - Kandidatexamensarbete
Week 45 Show in My Schedule
Tue 9 nov 12:00-13:00 Information
Information
Location: C2
Note: Info om utbytesstudier
Feedback News