Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 39 Show in My Schedule
Wed 23 sep 14:00-15:00 Information
Information
Location: Digital
Note: https://kth-se.zoom.us/j/69270400972
Thu 24 sep 17:00-19:00 Räknestuga
Math workshop
Location: Osatt
Note: Start 17:15
Week 40 Show in My Schedule
Thu 1 oct 13:00-14:00 Föreläsning
Lecture
Location: Digital
Note: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/68536383439
Thu 1 oct 17:00-19:00 Räknestuga
Math workshop
Location: Osatt
Note: Start 17:15
Week 41 Show in My Schedule
Thu 8 oct 17:00-19:00 Räknestuga
Math workshop
Location: Osatt
Note: Start 17:15
Feedback News