News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

March 2021
Scheduling staff created event 2 March at 13:39
Scheduling staff edited 5 March at 09:00

OnTisdag 176 mars 2021 kl 13:00 - 14:00

Information mastermässa och kursval inför år 3 zoomlänk. https://kth-se.zoom.us/j/652176517307455695088

 
February 2021
Scheduling staff created event 4 February at 15:51
 
November 2020
Scheduling staff created event 13 November at 15:00
Scheduling staff edited 13 November at 15:05

Fråga Björn om studieteknik - ÅK1 Länk: https://www.kth.se/student/studentliv/studieresultat/kalender/fraga-bjorn-om-studieteknik-1.1027757?date=2020-12-02&orgdate=2020-11-13&length=1&orglength=0

Scheduling staff edited 16 November at 14:52

['LÄRGRTIIPS_1', 'TIMAS_IODS_1', 'TIMASLÄRGR_1', 'TIIPSLÄRGR_TMK_1', 'TIMAS_IEPS_1', 'LÄRGR_TMKTIMAS_1', 'CITEH_1']

Scheduling staff edited 17 November at 03:51

['TIIPSLÄRGR_1', 'TIMAS_IODS_1', 'LÄRGRTIMAS_1', 'LÄRGR_TMKTIIPS_1', 'TIMAS_IEPS_1', 'TIMASLÄRGR_TMK_1', 'CITEH_1']

Scheduling staff edited 19 November at 10:12

Fråga Björn om studieteknik - ÅK1 Länk: https://www.kth.se/student/studentliv/studieresultat/kalender/fraga-bjorn-om-studieteknik-1.1027757?date=2020-12-02&orgdate=2020-11-13&length=1&orglength=0 Via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68463189755

Scheduling staff edited 20 November at 03:46

['TIIPS_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'TIMAS_IODEPS_1', 'TIMAS_1', 'TIIPS_1', 'TIMAS_IEPSCITEH_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'CITEHTIMAS_IODS_1']

Scheduling staff edited 4 December at 03:41

['TIIPS_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'TIMAS_IEPS_1', 'TIMAS_1', 'CITEH_1', 'LÄRGRIODS_1', 'TIMAS_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'CITEH_1', 'TIMAS_IODIPS_1']

Scheduling staff edited 18 December at 03:34

['TIMAS_IEPS_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'TIMAS_IEPSCITEH_1', 'TIMAS_IODIPS_1', 'TIMAS_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'CITEH_1', 'TIIPTIMAS_IODS_1']

 
October 2020
Scheduling staff created event 28 October at 12:40
 
Scheduling staff created event 28 October at 12:40
 
Scheduling staff created event 28 October at 12:40
 
Scheduling staff created event 28 October at 12:40
 
Scheduling staff created event 28 October at 12:40
 
Scheduling staff created event 28 October at 12:40
 
Scheduling staff created event 28 October at 12:40
 
Feedback News