News feed

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

June 2021
Scheduling staff created event 7 May at 19:31
Scheduling staff edited 18 June at 11:03

f6ce38dc-9812-4133-a68e-4e454e185b8fDigital

Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/67436987899

['LÄRGR_1', 'CITEH_1', 'TIIPS_1', 'TIMAS_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'TIMAS_IEPODS_1', 'TIMAS_IODS_1', 'LÄRGR_TMKEPS_1']

Scheduling staff edited 18 June at 11:23

Fredag 8 oktober 2021 kl 13:00 - 154:00

Scheduling staff edited 2 July at 04:30

['LÄRGR_TMK_1', 'CITEHLÄRGR_1', 'TIIMAS_IEPS_1', 'TIMASCITEH_1', 'LÄRGR_TMKTIIPS_1', 'TIMAS_IODS_1', 'TIMAS_IEPODS_1']

Scheduling staff edited 16 July at 04:30

['LÄRGR_TMKCITEH_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'TIMAS_IEPS_1', 'CITEHTIMAS_IODS_1', 'TIIPS_1', 'TIMASLÄRGR_1', 'TIMAS_IODS_1']

 
May 2021
Scheduling staff created event 7 May at 04:58
 
Scheduling staff created event 7 May at 04:58
 
Scheduling staff created event 7 May at 04:58
 
Scheduling staff created event 7 May at 04:58
Scheduling staff edited 7 May at 21:10

['LÄRGR_2', 'CITEH_2', 'TIIPS_2', 'LÄRGR_3', 'TIMAS_2', 'CITEH_2', 'LÄRGR_2']

Scheduling staff edited 8 May at 04:44

['LÄRGR_2', 'CITEH_2', 'TIIPS_2', 'LÄRGR_3', 'TIMAS_2', 'CITEH_2', 'LÄRGR_2']

Scheduling staff edited 19 May at 04:40

['TIIPS_2', 'LÄRGR_3', 'TIMASCITEH_2', 'CITEHTIMAS_2', 'LÄRGR_2']

Scheduling staff edited 28 May at 04:34

['TIIPS_2', 'LÄRGR_3', 'CITEH_2', 'TIIPS_2', 'TIMAS_2', 'LÄRGR_2']

 
March 2021
Scheduling staff created event 2 March at 13:39
Scheduling staff edited 5 March at 09:00

OnTisdag 176 mars 2021 kl 13:00 - 14:00

Information mastermässa och kursval inför år 3 zoomlänk. https://kth-se.zoom.us/j/652176517307455695088

 
February 2021
Scheduling staff created event 4 February at 15:51
 
November 2020
Scheduling staff created event 13 November 2020
Scheduling staff edited 13 November 2020

Fråga Björn om studieteknik - ÅK1 Länk: https://www.kth.se/student/studentliv/studieresultat/kalender/fraga-bjorn-om-studieteknik-1.1027757?date=2020-12-02&orgdate=2020-11-13&length=1&orglength=0

Scheduling staff edited 16 November 2020

['LÄRGRTIIPS_1', 'TIMAS_IODS_1', 'TIMASLÄRGR_1', 'TIIPSLÄRGR_TMK_1', 'TIMAS_IEPS_1', 'LÄRGR_TMKTIMAS_1', 'CITEH_1']

Scheduling staff edited 17 November 2020

['TIIPSLÄRGR_1', 'TIMAS_IODS_1', 'LÄRGRTIMAS_1', 'LÄRGR_TMKTIIPS_1', 'TIMAS_IEPS_1', 'TIMASLÄRGR_TMK_1', 'CITEH_1']

Scheduling staff edited 19 November 2020

Fråga Björn om studieteknik - ÅK1 Länk: https://www.kth.se/student/studentliv/studieresultat/kalender/fraga-bjorn-om-studieteknik-1.1027757?date=2020-12-02&orgdate=2020-11-13&length=1&orglength=0 Via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68463189755

Scheduling staff edited 20 November 2020

['TIIPS_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'TIMAS_IODEPS_1', 'TIMAS_1', 'TIIPS_1', 'TIMAS_IEPSCITEH_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'CITEHTIMAS_IODS_1']

Scheduling staff edited 4 December 2020

['TIIPS_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'TIMAS_IEPS_1', 'TIMAS_1', 'CITEH_1', 'LÄRGRIODS_1', 'TIMAS_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'CITEH_1', 'TIMAS_IODIPS_1']

Scheduling staff edited 18 December 2020

['TIMAS_IEPS_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'TIMAS_IEPSCITEH_1', 'TIMAS_IODIPS_1', 'TIMAS_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'CITEH_1', 'TIIPTIMAS_IODS_1']

Scheduling staff edited 7 May at 19:10

['TIMAS_IEPS_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'CITEH_1', 'TIIPS_1', 'TIMAS_1', 'LÄRGR_1', 'TIMAS_IODSEPS_1', 'TIMAS_IODS_1', 'LÄRGR_TMK_1']

 
October 2020
Scheduling staff created event 28 October 2020
 
Scheduling staff created event 28 October 2020
 
Feedback News