Degree Programme in Mechanical Engineering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Öppet hus för CMAST hålls via zoom

Tider för zoom-möten

Information om coronaviruset för studenter och medarbetare

Aktuell information gällande covid-19  


Skolan för Industriell Teknik och Management, ITM:

Drop in gäller hos studievägledare; och internationella koordinator på campus Valhallavägen.

OBS! endast digital drop in gäller för tillfället. Studenterna uppmanas att läsa på sina programwebbar för att ta del av vad som gäller.      

Ordinarie drop-in tider (gäller endast under terminstid): 
Tisdag kl 9.00-11.30 
Torsdag kl. 9.00-11.30   

Om webbplatsen

Här kan du som student eller anställd ta del av information som gäller programmet.

I vänstermarginalen hittar du program -och studierelaterad information samt kontaktuppgifter.

Alla studenter som går programmet får automatiskt en prenumeration och blir notifierade via sin KTH e-post. Det är viktigt att du läser den informationen som förmedlas här.

Om du inte läser på programmet men är intresserad av att veta mer om programmet, läs mer på Utbildningswebben

Feedback News