Degree Programme in Mechanical Engineering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

20150528_8983_panorama.jpg

Här kan du som student eller anställd ta del av information som gäller programmet. Alla studenter som går programmet får automatiskt en prenumeration och blir notifierade via sin KTH e-post. Det är viktigt att du läser den informationen som förmedlas här.

Om du inte läser på programmet men är intresserad av att veta mer om programmet, läs mer på Utbildningswebben

Information om covid-19 från KTH

Håll dig uppdaterad här: KTH om covid-19

Välkommen på drop-in

Träffa studievägledare eller internationella koordinatorer under våra drop-in-tider. 

Obs! För närvarande har vi ingen fysisk drop-in mottagning. Vi är dock tillgängliga motsvarande tider för telefondrop-in. Kontakta din studievägledare/koordinator eller anmäl dig via vare.eu/reception/ITM, så ringer vi upp dig.         

Drop-in-tider: 
Tisdag kl 9.00-11.30 
Torsdag kl. 9.00-11.30  


Vi arbetar med programmet

Roll

Namn och kontaktuppgifter

Studievägledare

Annika Parswald,
08-790 76 06
svl-cmast@itm.kth.se

Internationell koordinator

Elin Lundkvist
elin.lundkvist@itm.kth.se

Utbildningshandläggare

Programansvarig


pa-cmast@itm.kth.seNext calender event

Mon 24 aug 15:00-17:00 Information Location: V22

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News