News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event today at 08:04
 
Scheduling staff created event today at 08:04
 
Scheduling staff created event today at 08:04
 
April 2021
Scheduling staff created event 22 April at 15:13
Scheduling staff edited 23 April at 04:39

['CMETETKEM_1', 'CLGYM_MAKE_2', 'CMATD_1', 'CTKEMETE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CMATD_1']

 
Scheduling staff created event 22 April at 15:13
Scheduling staff edited 23 April at 04:39

['CMETETKEM_1', 'CLGYM_MAKE_2', 'CMATD_1', 'CTKEMETE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CMATD_1']

 
Scheduling staff created event 22 April at 15:13
Scheduling staff edited 23 April at 04:39

['CMETETKEM_1', 'CLGYM_MAKE_2', 'CMATD_1', 'CTKEMETE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CMATD_1']

 
Scheduling staff created event 14 April at 15:06
Scheduling staff edited 16 April at 04:40

['CTKEMMETE_1', 'CMATD_1', 'CLGYM_MAKE_2', 'CMETE_1', 'CMATD_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CTKEM_1']

Scheduling staff edited 17 April at 04:39

['CMETE_1', 'CMATD_1', 'CLGYM_MAKE_2', 'CMATD_1', 'CTKEM_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CTKEM_1']

Scheduling staff edited 23 April at 04:37

['CMETETKEM_1', 'CLGYM_MAKE_2', 'CMATD_1', 'CTKEMETE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CMATD_1']

 
Scheduling staff created event 16 November at 03:47
Scheduling staff edited 16 November at 14:39

['CMETE_BVT_3', 'CMETE_INMT_3', 'CMETE_3', 'CMETE_TRK_3', 'CMETE_LJD_3', 'CMETE_CPS_3', 'CMETE_TRKBVT_3']

Scheduling staff edited 17 November at 03:40

['CMETE_BVT_3', 'CMETE_INMT_3', 'CMETE_3', 'CMETE_TRK_3', 'CMETE_LJD_3', 'CMETE_CPS_3', 'CMETE_BVTTRK_3']

Scheduling staff edited 20 November at 03:37

['CMETE_BVT_3', 'CMETE_INMT_3', 'CMETETRK_3', 'CMETE_LJD_3', 'CMETE_3', 'CMETE_CPSINMT_3', 'CMETE_TRKCPS_3']

Administrator Lena Smedenborn edited 26 January at 15:57

Information inför år 4 och masterval till H21

Administrator Lena Smedenborn edited 15 March at 13:32

IKort information inför år 4 och masterval till H21

Scheduling staff edited 12 April at 10:20

31c019b9-674b-41ca-aa5b-6b0a2ab0cc68Digital

https://kth-se.zoom.us/j/63699368846

['CMETE_BVT_3', 'CMETE_TRK_3', 'CMETE_LJD_3', 'CMETECPS_3', 'CMETE_INMT_3', 'CMETE_CPS3', 'CMETE_LJD_3']

Scheduling staff edited 16 April at 04:31

['CMETE_BVT_3', 'CMETE_TRK_3', 'CMETE_CPSINMT_3', 'CMETE_INMTCPS_3', 'CMETE_LJD_3', 'CMETE_LJDTRK_3']

Scheduling staff edited 17 April at 04:31

['CMETE_BVINMT_3', 'CMETE_TRK_3', 'CMETE_INMTCPS_3', 'CMETE_CPS_3', 'CMETE_LJD_3', 'CMETE_TRKBVT_3']

Scheduling staff edited 23 April at 04:30

['CMETE_INMT_3', 'CMETE_TRKINMT_3', 'CMETE_CPSBVT_3', 'CMETE_TRK_3', 'CMETE_LJD_3', 'CMETE_BVTCPS_3']

 
Scheduling staff created event 16 November at 03:47
Administrator Lena Smedenborn edited 26 January at 15:59

Information inför år 3

Scheduling staff edited 12 April at 10:20

31c019b9-674b-41ca-aa5b-6b0a2ab0cc68, Digital

svl-info - https://kth-se.zoom.us/j/61244468773

 
Scheduling staff created event 16 November at 03:47
Scheduling staff edited 20 November at 03:37

['CMETE_CPS_1', 'CMETE_CPS_1']

Administrator Lena Smedenborn edited 26 January at 15:55

Information inför år 2

Scheduling staff edited 12 April at 10:20

7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, Digital

svl-info - https://kth-se.zoom.us/j/61641998120

Scheduling staff edited 16 April at 04:31

['CMETE_CPS_1', 'CMETE_CPS_1']

Scheduling staff edited 23 April at 04:30

['CMETE_CPS_1', 'CMETE_CPS_1']

 
Feedback News