News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

November 2020
Scheduling staff created event 13 November at 15:00
Scheduling staff edited 13 November at 15:05

Fråga Björn om studieteknik - ÅK1 Länk: https://www.kth.se/student/studentliv/studieresultat/kalender/fraga-bjorn-om-studieteknik-1.1027757?date=2020-12-02&orgdate=2020-11-13&length=1&orglength=0

Scheduling staff edited 19 November at 10:12

Fråga Björn om studieteknik - ÅK1 Länk: https://www.kth.se/student/studentliv/studieresultat/kalender/fraga-bjorn-om-studieteknik-1.1027757?date=2020-12-02&orgdate=2020-11-13&length=1&orglength=0 via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68463189755

Scheduling staff edited 20 November at 03:46

['TBASD1UDA_1', 'TBUDAASD1_1']

 
Scheduling staff created event 13 November at 15:00
Scheduling staff edited 13 November at 15:05

Fråga Björn om studieteknik - ÅK1 Länk: https://www.kth.se/student/studentliv/studieresultat/kalender/fraga-bjorn-om-studieteknik-1.1027757?date=2020-12-02&orgdate=2020-11-13&length=1&orglength=0

Scheduling staff edited 16 November at 14:52

['TBASD1_1', 'TBUDAASE1_1', 'TBASE1UDA_1']

Scheduling staff edited 17 November at 03:51

['TBASD1_1', 'TBASE1UDA_1', 'TBUDAASE1_1']

Scheduling staff edited 19 November at 10:12

Fråga Björn om studieteknik - ÅK1 Länk: https://www.kth.se/student/studentliv/studieresultat/kalender/fraga-bjorn-om-studieteknik-1.1027757?date=2020-12-02&orgdate=2020-11-13&length=1&orglength=0 Via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68463189755

Scheduling staff edited 20 November at 03:46

['TBASDE1_1', 'TBUDA_1', 'TBASED1_1']

 
September 2020
Scheduling staff created event 17 September at 10:11
 
Scheduling staff created event 15 September at 17:01
Scheduling staff edited 15 September at 17:06

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom

Scheduling staff edited 16 September at 11:31

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/64703697967

Scheduling staff edited 18 September at 04:55

['TBUDAASD1_1', 'TBASD1UDA_1']

Scheduling staff edited 14 October at 04:36

['TBASD1UDA_1', 'TBUDAASD1_1']

Scheduling staff edited 16 October at 04:34

['TBUDAASD1_1', 'TBASD1UDA_1']

 
Scheduling staff created event 15 September at 17:01
Scheduling staff edited 15 September at 17:06

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom

Scheduling staff edited 16 September at 11:31

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/67156954700

Scheduling staff edited 18 September at 04:55

['TBUDA_1', 'TBASD1_1', 'TBASE1_1', 'TBUDA_1']

Scheduling staff edited 2 October at 04:47

['TBASD1_1', 'TBASE1UDA_1', 'TBUDAASE1_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:40

['TBASE1_1', 'TBASD1_1', 'TBUDA_1', 'TBASE1_1']

Scheduling staff edited 14 October at 04:36

['TBASE1_1', 'TBASD1UDA_1', 'TBUDAASD1_1']

Scheduling staff edited 16 October at 04:34

['TBASD1_1', 'TBASE1_1', 'TBUDA_1', 'TBASD1_1']

Scheduling staff edited 23 October at 04:34

['TBASD1UDA_1', 'TBASE1_1', 'TBUDAASD1_1']

Scheduling staff edited 30 October at 03:32

['TBUDAASD1_1', 'TBASE1_1', 'TBASD1UDA_1']

 
August 2020
Scheduling staff created event 20 August at 13:33
Scheduling staff edited 20 August at 14:03

Hitta balansen i studentlivet - En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv. Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/61793521939

Scheduling staff edited 20 August at 16:14

Torsdag 8 oktober 2020 kl 105:00 - 116:00

['TBUDAB_1', 'TBUDBA_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:45

['TBUDBA_1', 'TBUDAB_1']

Scheduling staff edited 16 November at 13:18

['TBUDAB_1', 'TBUDBA_1']

 
Scheduling staff created event 20 August at 13:23
Scheduling staff edited 20 August at 13:28

Hitta balansen i studentlivet - En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/63750237088

Scheduling staff edited 21 August at 04:36

['TBASD_1', 'TBTMD_1', 'TBUDA_1', 'TBASD_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:39

['TBASD_1', 'TBTMDUDA_1', 'TBUDATMD_1']

Scheduling staff edited 16 November at 12:40

['TBASD_1', 'TBUDATMD_1', 'TBTMDUDA_1']

 
Feedback News