Garantiplats 2020

Garantiplatsinformation 2020

Länk till KTH:s Garantiplatsformulär: https://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/antagning/garantiplats-efter-teknisk-basutbildning-1.72770
Anmälan öppen 16 mars - 15 maj. 

Ni måste fylla i KTH:s garantiplatsformulär och skicka in det för att kunna använda er garantiplats.

Länk till antagning: https://www.antagning.se/se/start
På antagning söker ni utbildningarna som vanligt, anmälan öppen 16 mars - 15 april.

För vidare frågor, maila: Service-hpu@kth.se 

Informationsmaterial garantiplats

Feedback News