News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event 9 January at 11:28
Scheduling staff edited 10 January at 03:36

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_AEE_3', 'CMAST_IPUBAEE_3', 'CDEPR_TEMAMRS_3', 'CMAST_1', 'CMAST_INTT_2DEPR_2', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_32', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_IPDC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_IPUCA_3', 'CMAST_FORINTS_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_3', 'CDEPR_IPUBSUT_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_INTSSUT_3', 'CDEPR_IPUCDE_3', 'CDEPR_MRSAEE_3', 'CMAST_INTFPUB_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAC_3', 'CDEPR_IPDEC_3', 'CMAST_INTT_3F_2', 'CMAST_SUEINTF_3', 'CDEPR_SUETEMC_3', 'CMAST_TEMAPRM_3', 'CDEPR_1', 'CDEPR_SUT_3', 'CMAST_MTHSUE_3', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCB_3', 'CMAST_INTS_2TEMA_3', 'CMAST_IPUANTT_3', 'CMAST_PRMTEMB_3', 'CMAST_INE_3DEPR_1', 'CMAST_1', 'CMAST_SUTE_3', 'CMAST_INTF_2FOR_3', 'CDEPR_2IPUA_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CDEPR_IPUC_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_MRSNEE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CMAST_2INTS_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMA_3']

Scheduling staff edited 17 January at 03:33

['CDEPR_SUE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_21', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_PRMTEMA_3', 'CMAST_2', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMASINTS_2', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_IPUAC_3', 'CMAST_INTSDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_SUTINE_3', 'CMAST_MTHDEPR_AEE_3', 'CMAST_SUINTT_32', 'CDEPR_IPDEFOR_3', 'CDEPR_AEEIPUC_3', 'CMAST_IPUBDE_3', 'CMAST_IPUC_3DEPR_1', 'CDEPR_IPDCPRM_3', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTF_3', 'CDEPR_TEMCNEE_3', 'CMAST_PRMTEMC_3', 'CDEPR_SUEMRS_3', 'CMAST_INETT_3', 'CDEPR_FO2', 'CDEPR_3', 'CDEPR_TEMBIPDC_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CMAST_INTTPUA_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_1', 'CMAST_1', 'CMAST_SUEMAST_MRS_3', 'CMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CMAST_FOR_3INTF_2', 'CDEPR_IPUASUT_3', 'CDEPR_IPUBMAST_TEMA_3', 'CDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_TEMCINTS_3', 'CMAST_NEEINTF_3', 'CMAST_INTS_2PUB_3', 'CMAST_INTT_2E_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_MRSTEMB_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_PRM_3']

Scheduling staff edited 18 January at 03:33

['CDEPR_SUMAST_INTF_2', 'CMAST_AEE_3', 'CMAST_1IPDE_3', 'CMAST_AEESUT_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_1', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_SUTDEPR_FOR_3', 'CMAST_IPUCPRM_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_INEMAST_TEMA_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_AEETEMA_3', 'CMAST_INTT_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_IPUDC_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CDEPR_1IPUA_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_2', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST1', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_INTTF_3', 'CDEPR_2MAST_MTH_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_IPDC_32', 'CMAST_FORTEMB_3', 'CMAST_IPUAC_3', 'CMASDEPR_SUT_3', 'CMAST_MRSIPUB_3', 'CMAST_SUNEE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CMAST_INTF_2S_3', 'CDEPR_SUTIPDE_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_INTST_3', 'CMAST_INTFTEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUBC_3', 'CMAST_INE_3', 'CMAST_MTHDEPR_SUE_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_INTT_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBSUE_3', 'CDEPR_TEMBAEE_3', 'CDEPR_IPUBMAST_3', 'CMAST_PRMIPUA_3']

 
Scheduling staff created event 9 January at 11:28
Scheduling staff edited 10 January at 03:36

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_AEE_3', 'CMAST_IPUBAEE_3', 'CDEPR_TEMAMRS_3', 'CMAST_1', 'CMAST_INTT_2DEPR_2', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_32', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_IPDC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_IPUCA_3', 'CMAST_FORINTS_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_3', 'CDEPR_IPUBSUT_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_INTSSUT_3', 'CDEPR_IPUCDE_3', 'CDEPR_MRSAEE_3', 'CMAST_INTFPUB_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAC_3', 'CDEPR_IPDEC_3', 'CMAST_INTT_3F_2', 'CMAST_SUEINTF_3', 'CDEPR_SUETEMC_3', 'CMAST_TEMAPRM_3', 'CDEPR_1', 'CDEPR_SUT_3', 'CMAST_MTHSUE_3', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCB_3', 'CMAST_INTS_2TEMA_3', 'CMAST_IPUANTT_3', 'CMAST_PRMTEMB_3', 'CMAST_INE_3DEPR_1', 'CMAST_1', 'CMAST_SUTE_3', 'CMAST_INTF_2FOR_3', 'CDEPR_2IPUA_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CDEPR_IPUC_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_MRSNEE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CMAST_2INTS_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMA_3']

Scheduling staff edited 17 January at 03:33

['CDEPR_SUE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_21', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_PRMTEMA_3', 'CMAST_2', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMASINTS_2', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_IPUAC_3', 'CMAST_INTSDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_SUTINE_3', 'CMAST_MTHDEPR_AEE_3', 'CMAST_SUINTT_32', 'CDEPR_IPDEFOR_3', 'CDEPR_AEEIPUC_3', 'CMAST_IPUBDE_3', 'CMAST_IPUC_3DEPR_1', 'CDEPR_IPDCPRM_3', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTF_3', 'CDEPR_TEMCNEE_3', 'CMAST_PRMTEMC_3', 'CDEPR_SUEMRS_3', 'CMAST_INETT_3', 'CDEPR_FO2', 'CDEPR_3', 'CDEPR_TEMBIPDC_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CMAST_INTTPUA_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_1', 'CMAST_1', 'CMAST_SUEMAST_MRS_3', 'CMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CMAST_FOR_3INTF_2', 'CDEPR_IPUASUT_3', 'CDEPR_IPUBMAST_TEMA_3', 'CDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_TEMCINTS_3', 'CMAST_NEEINTF_3', 'CMAST_INTS_2PUB_3', 'CMAST_INTT_2E_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_MRSTEMB_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_PRM_3']

Scheduling staff edited 18 January at 03:33

['CDEPR_SUMAST_INTF_2', 'CMAST_AEE_3', 'CMAST_1IPDE_3', 'CMAST_AEESUT_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_1', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_SUTDEPR_FOR_3', 'CMAST_IPUCPRM_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_INEMAST_TEMA_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_AEETEMA_3', 'CMAST_INTT_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_IPUDC_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CDEPR_1IPUA_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_2', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST1', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_INTTF_3', 'CDEPR_2MAST_MTH_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_IPDC_32', 'CMAST_FORTEMB_3', 'CMAST_IPUAC_3', 'CMASDEPR_SUT_3', 'CMAST_MRSIPUB_3', 'CMAST_SUNEE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CMAST_INTF_2S_3', 'CDEPR_SUTIPDE_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_INTST_3', 'CMAST_INTFTEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUBC_3', 'CMAST_INE_3', 'CMAST_MTHDEPR_SUE_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_INTT_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBSUE_3', 'CDEPR_TEMBAEE_3', 'CDEPR_IPUBMAST_3', 'CMAST_PRMIPUA_3']

 
Scheduling staff created event 9 January at 11:28
Scheduling staff edited 10 January at 03:36

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_AEE_3', 'CMAST_IPUBAEE_3', 'CDEPR_TEMAMRS_3', 'CMAST_1', 'CMAST_INTT_2DEPR_2', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_32', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_IPDC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_IPUCA_3', 'CMAST_FORINTS_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_3', 'CDEPR_IPUBSUT_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_INTSSUT_3', 'CDEPR_IPUCDE_3', 'CDEPR_MRSAEE_3', 'CMAST_INTFPUB_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAC_3', 'CDEPR_IPDEC_3', 'CMAST_INTT_3F_2', 'CMAST_SUEINTF_3', 'CDEPR_SUETEMC_3', 'CMAST_TEMAPRM_3', 'CDEPR_1', 'CDEPR_SUT_3', 'CMAST_MTHSUE_3', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCB_3', 'CMAST_INTS_2TEMA_3', 'CMAST_IPUANTT_3', 'CMAST_PRMTEMB_3', 'CMAST_INE_3DEPR_1', 'CMAST_1', 'CMAST_SUTE_3', 'CMAST_INTF_2FOR_3', 'CDEPR_2IPUA_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CDEPR_IPUC_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_MRSNEE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CMAST_2INTS_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMA_3']

Scheduling staff edited 17 January at 03:33

['CDEPR_SUE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_21', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_PRMTEMA_3', 'CMAST_2', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMASINTS_2', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_IPUAC_3', 'CMAST_INTSDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_SUTINE_3', 'CMAST_MTHDEPR_AEE_3', 'CMAST_SUINTT_32', 'CDEPR_IPDEFOR_3', 'CDEPR_AEEIPUC_3', 'CMAST_IPUBDE_3', 'CMAST_IPUC_3DEPR_1', 'CDEPR_IPDCPRM_3', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTF_3', 'CDEPR_TEMCNEE_3', 'CMAST_PRMTEMC_3', 'CDEPR_SUEMRS_3', 'CMAST_INETT_3', 'CDEPR_FO2', 'CDEPR_3', 'CDEPR_TEMBIPDC_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CMAST_INTTPUA_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_1', 'CMAST_1', 'CMAST_SUEMAST_MRS_3', 'CMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CMAST_FOR_3INTF_2', 'CDEPR_IPUASUT_3', 'CDEPR_IPUBMAST_TEMA_3', 'CDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_TEMCINTS_3', 'CMAST_NEEINTF_3', 'CMAST_INTS_2PUB_3', 'CMAST_INTT_2E_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_MRSTEMB_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_PRM_3']

Scheduling staff edited 18 January at 03:33

['CDEPR_SUMAST_INTF_2', 'CMAST_AEE_3', 'CMAST_1IPDE_3', 'CMAST_AEESUT_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_1', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_SUTDEPR_FOR_3', 'CMAST_IPUCPRM_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_INEMAST_TEMA_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_AEETEMA_3', 'CMAST_INTT_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_IPUDC_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CDEPR_1IPUA_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_2', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST1', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_INTTF_3', 'CDEPR_2MAST_MTH_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_IPDC_32', 'CMAST_FORTEMB_3', 'CMAST_IPUAC_3', 'CMASDEPR_SUT_3', 'CMAST_MRSIPUB_3', 'CMAST_SUNEE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CMAST_INTF_2S_3', 'CDEPR_SUTIPDE_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_INTST_3', 'CMAST_INTFTEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUBC_3', 'CMAST_INE_3', 'CMAST_MTHDEPR_SUE_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_INTT_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBSUE_3', 'CDEPR_TEMBAEE_3', 'CDEPR_IPUBMAST_3', 'CMAST_PRMIPUA_3']

 
Scheduling staff created event 9 January at 11:28
Scheduling staff edited 10 January at 03:36

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_AEE_3', 'CMAST_IPUBAEE_3', 'CDEPR_TEMAMRS_3', 'CMAST_1', 'CMAST_INTT_2DEPR_2', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_32', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_IPDC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_IPUCA_3', 'CMAST_FORINTS_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_3', 'CDEPR_IPUBSUT_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_INTSSUT_3', 'CDEPR_IPUCDE_3', 'CDEPR_MRSAEE_3', 'CMAST_INTFPUB_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAC_3', 'CDEPR_IPDEC_3', 'CMAST_INTT_3F_2', 'CMAST_SUEINTF_3', 'CDEPR_SUETEMC_3', 'CMAST_TEMAPRM_3', 'CDEPR_1', 'CDEPR_SUT_3', 'CMAST_MTHSUE_3', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCB_3', 'CMAST_INTS_2TEMA_3', 'CMAST_IPUANTT_3', 'CMAST_PRMTEMB_3', 'CMAST_INE_3DEPR_1', 'CMAST_1', 'CMAST_SUTE_3', 'CMAST_INTF_2FOR_3', 'CDEPR_2IPUA_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CDEPR_IPUC_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_MRSNEE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CMAST_2INTS_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMA_3']

Scheduling staff edited 17 January at 03:33

['CDEPR_SUE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_21', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_PRMTEMA_3', 'CMAST_2', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMASINTS_2', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_IPUAC_3', 'CMAST_INTSDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_SUTINE_3', 'CMAST_MTHDEPR_AEE_3', 'CMAST_SUINTT_32', 'CDEPR_IPDEFOR_3', 'CDEPR_AEEIPUC_3', 'CMAST_IPUBDE_3', 'CMAST_IPUC_3DEPR_1', 'CDEPR_IPDCPRM_3', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTF_3', 'CDEPR_TEMCNEE_3', 'CMAST_PRMTEMC_3', 'CDEPR_SUEMRS_3', 'CMAST_INETT_3', 'CDEPR_FO2', 'CDEPR_3', 'CDEPR_TEMBIPDC_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CMAST_INTTPUA_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_1', 'CMAST_1', 'CMAST_SUEMAST_MRS_3', 'CMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CMAST_FOR_3INTF_2', 'CDEPR_IPUASUT_3', 'CDEPR_IPUBMAST_TEMA_3', 'CDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_TEMCINTS_3', 'CMAST_NEEINTF_3', 'CMAST_INTS_2PUB_3', 'CMAST_INTT_2E_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_MRSTEMB_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_PRM_3']

Scheduling staff edited 18 January at 03:33

['CDEPR_SUMAST_INTF_2', 'CMAST_AEE_3', 'CMAST_1IPDE_3', 'CMAST_AEESUT_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_1', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_SUTDEPR_FOR_3', 'CMAST_IPUCPRM_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_INEMAST_TEMA_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_AEETEMA_3', 'CMAST_INTT_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_IPUDC_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CDEPR_1IPUA_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_2', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST1', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_INTTF_3', 'CDEPR_2MAST_MTH_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_IPDC_32', 'CMAST_FORTEMB_3', 'CMAST_IPUAC_3', 'CMASDEPR_SUT_3', 'CMAST_MRSIPUB_3', 'CMAST_SUNEE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CMAST_INTF_2S_3', 'CDEPR_SUTIPDE_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_INTST_3', 'CMAST_INTFTEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUBC_3', 'CMAST_INE_3', 'CMAST_MTHDEPR_SUE_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_INTT_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBSUE_3', 'CDEPR_TEMBAEE_3', 'CDEPR_IPUBMAST_3', 'CMAST_PRMIPUA_3']

 
Scheduling staff created event 9 January at 11:28
Scheduling staff edited 10 January at 03:36

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_AEE_3', 'CMAST_IPUBAEE_3', 'CDEPR_TEMAMRS_3', 'CMAST_1', 'CMAST_INTT_2DEPR_2', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_32', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_IPDC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_IPUCA_3', 'CMAST_FORINTS_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_3', 'CDEPR_IPUBSUT_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_INTSSUT_3', 'CDEPR_IPUCDE_3', 'CDEPR_MRSAEE_3', 'CMAST_INTFPUB_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAC_3', 'CDEPR_IPDEC_3', 'CMAST_INTT_3F_2', 'CMAST_SUEINTF_3', 'CDEPR_SUETEMC_3', 'CMAST_TEMAPRM_3', 'CDEPR_1', 'CDEPR_SUT_3', 'CMAST_MTHSUE_3', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCB_3', 'CMAST_INTS_2TEMA_3', 'CMAST_IPUANTT_3', 'CMAST_PRMTEMB_3', 'CMAST_INE_3DEPR_1', 'CMAST_1', 'CMAST_SUTE_3', 'CMAST_INTF_2FOR_3', 'CDEPR_2IPUA_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CDEPR_IPUC_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_MRSNEE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CMAST_2INTS_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMA_3']

Scheduling staff edited 17 January at 03:33

['CDEPR_SUE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_21', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_PRMTEMA_3', 'CMAST_2', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMASINTS_2', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_IPUAC_3', 'CMAST_INTSDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_SUTINE_3', 'CMAST_MTHDEPR_AEE_3', 'CMAST_SUINTT_32', 'CDEPR_IPDEFOR_3', 'CDEPR_AEEIPUC_3', 'CMAST_IPUBDE_3', 'CMAST_IPUC_3DEPR_1', 'CDEPR_IPDCPRM_3', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTF_3', 'CDEPR_TEMCNEE_3', 'CMAST_PRMTEMC_3', 'CDEPR_SUEMRS_3', 'CMAST_INETT_3', 'CDEPR_FO2', 'CDEPR_3', 'CDEPR_TEMBIPDC_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CMAST_INTTPUA_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_1', 'CMAST_1', 'CMAST_SUEMAST_MRS_3', 'CMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CMAST_FOR_3INTF_2', 'CDEPR_IPUASUT_3', 'CDEPR_IPUBMAST_TEMA_3', 'CDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_TEMCINTS_3', 'CMAST_NEEINTF_3', 'CMAST_INTS_2PUB_3', 'CMAST_INTT_2E_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_MRSTEMB_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_PRM_3']

Scheduling staff edited 18 January at 03:33

['CDEPR_SUMAST_INTF_2', 'CMAST_AEE_3', 'CMAST_1IPDE_3', 'CMAST_AEESUT_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_1', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_SUTDEPR_FOR_3', 'CMAST_IPUCPRM_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_INEMAST_TEMA_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_AEETEMA_3', 'CMAST_INTT_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_IPUDC_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CDEPR_1IPUA_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_2', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST1', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_INTTF_3', 'CDEPR_2MAST_MTH_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_IPDC_32', 'CMAST_FORTEMB_3', 'CMAST_IPUAC_3', 'CMASDEPR_SUT_3', 'CMAST_MRSIPUB_3', 'CMAST_SUNEE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CMAST_INTF_2S_3', 'CDEPR_SUTIPDE_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_INTST_3', 'CMAST_INTFTEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUBC_3', 'CMAST_INE_3', 'CMAST_MTHDEPR_SUE_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_INTT_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBSUE_3', 'CDEPR_TEMBAEE_3', 'CDEPR_IPUBMAST_3', 'CMAST_PRMIPUA_3']

 
Scheduling staff created event 9 January at 11:28
Scheduling staff edited 10 January at 03:36

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_AEE_3', 'CMAST_IPUBAEE_3', 'CDEPR_TEMAMRS_3', 'CMAST_1', 'CMAST_INTT_2DEPR_2', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_32', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_IPDC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_IPUCA_3', 'CMAST_FORINTS_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_3', 'CDEPR_IPUBSUT_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_INTSSUT_3', 'CDEPR_IPUCDE_3', 'CDEPR_MRSAEE_3', 'CMAST_INTFPUB_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAC_3', 'CDEPR_IPDEC_3', 'CMAST_INTT_3F_2', 'CMAST_SUEINTF_3', 'CDEPR_SUETEMC_3', 'CMAST_TEMAPRM_3', 'CDEPR_1', 'CDEPR_SUT_3', 'CMAST_MTHSUE_3', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCB_3', 'CMAST_INTS_2TEMA_3', 'CMAST_IPUANTT_3', 'CMAST_PRMTEMB_3', 'CMAST_INE_3DEPR_1', 'CMAST_1', 'CMAST_SUTE_3', 'CMAST_INTF_2FOR_3', 'CDEPR_2IPUA_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CDEPR_IPUC_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_MRSNEE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CMAST_2INTS_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMA_3']

Scheduling staff edited 17 January at 03:33

['CDEPR_SUE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_21', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_PRMTEMA_3', 'CMAST_2', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMASINTS_2', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_IPUAC_3', 'CMAST_INTSDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_SUTINE_3', 'CMAST_MTHDEPR_AEE_3', 'CMAST_SUINTT_32', 'CDEPR_IPDEFOR_3', 'CDEPR_AEEIPUC_3', 'CMAST_IPUBDE_3', 'CMAST_IPUC_3DEPR_1', 'CDEPR_IPDCPRM_3', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTF_3', 'CDEPR_TEMCNEE_3', 'CMAST_PRMTEMC_3', 'CDEPR_SUEMRS_3', 'CMAST_INETT_3', 'CDEPR_FO2', 'CDEPR_3', 'CDEPR_TEMBIPDC_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CMAST_INTTPUA_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_1', 'CMAST_1', 'CMAST_SUEMAST_MRS_3', 'CMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CMAST_FOR_3INTF_2', 'CDEPR_IPUASUT_3', 'CDEPR_IPUBMAST_TEMA_3', 'CDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_TEMCINTS_3', 'CMAST_NEEINTF_3', 'CMAST_INTS_2PUB_3', 'CMAST_INTT_2E_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_MRSTEMB_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_PRM_3']

Scheduling staff edited 18 January at 03:33

['CDEPR_SUMAST_INTF_2', 'CMAST_AEE_3', 'CMAST_1IPDE_3', 'CMAST_AEESUT_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_1', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_SUTDEPR_FOR_3', 'CMAST_IPUCPRM_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_INEMAST_TEMA_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_AEETEMA_3', 'CMAST_INTT_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_IPUDC_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CDEPR_1IPUA_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_2', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST1', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_INTTF_3', 'CDEPR_2MAST_MTH_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_IPDC_32', 'CMAST_FORTEMB_3', 'CMAST_IPUAC_3', 'CMASDEPR_SUT_3', 'CMAST_MRSIPUB_3', 'CMAST_SUNEE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CMAST_INTF_2S_3', 'CDEPR_SUTIPDE_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_INTST_3', 'CMAST_INTFTEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUBC_3', 'CMAST_INE_3', 'CMAST_MTHDEPR_SUE_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_INTT_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBSUE_3', 'CDEPR_TEMBAEE_3', 'CDEPR_IPUBMAST_3', 'CMAST_PRMIPUA_3']

 
Scheduling staff created event 9 January at 11:28
Scheduling staff edited 10 January at 03:36

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_AEE_3', 'CMAST_IPUBAEE_3', 'CDEPR_TEMAMRS_3', 'CMAST_1', 'CMAST_INTT_2DEPR_2', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_32', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_IPDC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_IPUCA_3', 'CMAST_FORINTS_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_3', 'CDEPR_IPUBSUT_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_INTSSUT_3', 'CDEPR_IPUCDE_3', 'CDEPR_MRSAEE_3', 'CMAST_INTFPUB_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAC_3', 'CDEPR_IPDEC_3', 'CMAST_INTT_3F_2', 'CMAST_SUEINTF_3', 'CDEPR_SUETEMC_3', 'CMAST_TEMAPRM_3', 'CDEPR_1', 'CDEPR_SUT_3', 'CMAST_MTHSUE_3', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCB_3', 'CMAST_INTS_2TEMA_3', 'CMAST_IPUANTT_3', 'CMAST_PRMTEMB_3', 'CMAST_INE_3DEPR_1', 'CMAST_1', 'CMAST_SUTE_3', 'CMAST_INTF_2FOR_3', 'CDEPR_2IPUA_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CDEPR_IPUC_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_MRSNEE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CMAST_2INTS_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMA_3']

Scheduling staff edited 17 January at 03:33

['CDEPR_SUE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_21', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_PRMTEMA_3', 'CMAST_2', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMASINTS_2', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_IPUAC_3', 'CMAST_INTSDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_SUTINE_3', 'CMAST_MTHDEPR_AEE_3', 'CMAST_SUINTT_32', 'CDEPR_IPDEFOR_3', 'CDEPR_AEEIPUC_3', 'CMAST_IPUBDE_3', 'CMAST_IPUC_3DEPR_1', 'CDEPR_IPDCPRM_3', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTF_3', 'CDEPR_TEMCNEE_3', 'CMAST_PRMTEMC_3', 'CDEPR_SUEMRS_3', 'CMAST_INETT_3', 'CDEPR_FO2', 'CDEPR_3', 'CDEPR_TEMBIPDC_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CMAST_INTTPUA_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_1', 'CMAST_1', 'CMAST_SUEMAST_MRS_3', 'CMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CMAST_FOR_3INTF_2', 'CDEPR_IPUASUT_3', 'CDEPR_IPUBMAST_TEMA_3', 'CDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_TEMCINTS_3', 'CMAST_NEEINTF_3', 'CMAST_INTS_2PUB_3', 'CMAST_INTT_2E_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_MRSTEMB_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_PRM_3']

Scheduling staff edited 18 January at 03:33

['CDEPR_SUMAST_INTF_2', 'CMAST_AEE_3', 'CMAST_1IPDE_3', 'CMAST_AEESUT_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_1', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_SUTDEPR_FOR_3', 'CMAST_IPUCPRM_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_INEMAST_TEMA_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_AEETEMA_3', 'CMAST_INTT_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_IPUDC_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CDEPR_1IPUA_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_2', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST1', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_INTTF_3', 'CDEPR_2MAST_MTH_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_IPDC_32', 'CMAST_FORTEMB_3', 'CMAST_IPUAC_3', 'CMASDEPR_SUT_3', 'CMAST_MRSIPUB_3', 'CMAST_SUNEE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CMAST_INTF_2S_3', 'CDEPR_SUTIPDE_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_INTST_3', 'CMAST_INTFTEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUBC_3', 'CMAST_INE_3', 'CMAST_MTHDEPR_SUE_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_INTT_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBSUE_3', 'CDEPR_TEMBAEE_3', 'CDEPR_IPUBMAST_3', 'CMAST_PRMIPUA_3']

 
November 2019
Scheduling staff created event 28 November at 03:50
Scheduling staff edited 13 December at 03:41

['CDEPR_IPUDC_3', 'CDEPR_SUTTEMB_3', 'CDEPR_MRSTEMC_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CDEPR_IPDEUC_3', 'CDEPR_IPDCSUT_3', 'CDEPR_SUEMRS_3', 'CDEPR_TEMBSUE_3', 'CDEPR_PRMFOR_3', 'CDEPR_IPUA_3', 'CDEPR_TEMAPRM_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CDEPR_INAEE_3', 'CDEPR_TEMCIPDE_3', 'CDEPR_FORINE_3', 'CDEPR_AEEIPUB_3']

Scheduling staff edited 17 December at 03:42

['CDEPR_IPDCFOR_3', 'CDEPR_TEMBAEE_3', 'CDEPR_TEMCA_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_IPUCSUE_3', 'CDEPR_SUT_3', 'CDEPR_MRSIPDE_3', 'CDEPR_SUETEMB_3', 'CDEPR_FORPRM_3', 'CDEPR_IPUA_3', 'CDEPR_PRMIPUB_3', 'CDEPR_TEMAINE_3', 'CDEPR_AEETEMC_3', 'CDEPR_IPDEUC_3', 'CDEPR_INEPDC_3', 'CDEPR_IPUBA_3']

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:46
Administrator Carina Brunn edited 9 December at 12:33

MöteLänkmöte åk 2

Administrator Carina Brunn edited 9 December at 12:36

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2¶

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:46
Administrator Carina Brunn edited 9 December at 12:31

MöteLänkmöte åk 2

Administrator Carina Brunn edited 9 December at 12:44

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2¶

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:46
 
Scheduling staff created event 28 November at 03:41
Administrator Carina Brunn edited 9 December at 12:32

MöteLänkmöte åk 1

Administrator Carina Brunn edited 9 December at 12:41

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2¶

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:41
Administrator Carina Brunn edited 9 December at 12:32

MöteLänkmöte åk 1

Administrator Carina Brunn edited 9 December at 12:44

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2¶

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:41
 
Scheduling staff created event 28 November at 03:37
Administrator Carina Brunn edited 9 December at 12:49

Information om masterprogram, samt minimässa för CDEPR årskurs 2

Information om vilka masterprogram som är möjliga att läsa inom civilingenjörsutbildningen i Design och produktframtagning, med minimässa i Sing Sing kl 14.00 - 16.00¶

Denna information gäller studerande på CDEPR årskurs 2, och innehåller viktig information inför det masterval som ska göras i årskurs 3 VT2020, samt information om allmän och särskild behörighet till masterprogrammen.¶

     Den särskilda behörigheten innebär vilka behörighetsgivande kurser som ska läsas under årskurs 3 för att vara behörig till de olika masterprogrammen. Den 1-15 maj ska du anmäla dig till dessa kurser inför HT2019.¶

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:37
Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['CDEPR_IPUC_3', 'CMAST_ITSYPUA_3', 'CDEPR_MRSFOR_3', 'CDEPR_IPUBA_3', 'CMAST_INE3', 'CMAST_TEMC_3', 'CDEPR_IPUAAEE_3', 'CDEPR_3', 'CDEPR_INEMAST_IPDE_3', 'CMAST_MRS_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_FORIPDC_3', 'CDEPR_AEETEMB_3', 'CMAST_NEEIPUC_3', 'CDEPR_TEM3', 'CDEPR_IPUC_3', 'CMAST_INTFNEE_3', 'CMAST_SUTIPUB_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_SUET_3', 'CDEPR_TEMBA_3', 'CMAST_IPUBNTS_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_IPUANE_3', 'CMAST_PRM_3', 'CDEPR_SUT_3', 'CMAST_AESUE_3', 'CMAST_INTTMTH_3', 'CDEPR_IPDCSUE_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_TEMAINTF_3', 'CMAST_MTHFOR_3', 'CMASTDEPR_TEMAC_3', 'CMAST_MRSDEPR_IPUB_3', 'CMAST_INTT_3', 'CMAST_INTSY_3', 'CMAST_IPDEDEPR_SUT_3', 'CMAST_TEMCPRM_3', 'CMAST_SUAEE_3', 'CMAST_TEMBA_3', 'CMAST_IPUCDEPR_INE_3']

Scheduling staff edited 17 December at 03:35

['CMAST_IPUADEPR_FOR_3', 'CDEPR_FORAEE_3', 'CDEPRMAST_IPUAB_3', 'CDEPR_TEMAST_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CDEPR_AEINE_3', 'CMASTDEPR_IPDEC_3', 'CMAST_MRSIPDE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPRMAST_IPDUC_3', 'CDEPR_TEMBMAST_ITSY_3', 'CMAST_IPUCFOR_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_3', 'CDEPR_IPUCB_3', 'CMAST_NEEINTS_3', 'CMASTDEPR_IPUBC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_SUTINTF_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CMAST_INTSMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUA_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_INETT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CMAST_INTFDEPR_SUE_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_SUT_3', 'CMAST_FORMTH_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPRMAST_IPUBA_3', 'CMAST_INTTPRM_3', 'CMAST_ITSYNE_3', 'CDEPRMAST_SUT_3', 'CMAST_PRMTEMC_3', 'CMAST_AEEMRS_3', 'CMAST_TEMANEE_3', 'CDEPR_INETEMB_3']

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:37
Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['CDEPR_2', 'CMAST_2', 'CMAST_INTFS_2', 'CMAST_INTTF_2', 'CDEPR_2', 'CMAST_INTST_2']

Scheduling staff edited 17 December at 03:35

['CMAST_2', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_INTF_2', 'CDEPR_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_2']

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:37
Scheduling staff edited 17 December at 03:35

['CDEPRMAST_1', 'CMASTDEPR_1']

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:37
Administrator Carina Brunn edited 9 December at 12:54

Övrigtppet hus på institutionerna inför val av masterprogram - för CDEPR årskurs 2 . Även studerande på CDEPR årskurs 3 är välkomna!

Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['CMAST_2', 'CMATD_2', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMATD_2', 'CDEPRDEPR_2', 'CMAST_INTT_2']

Scheduling staff edited 17 December at 03:35

['CMAST_INTF_2', 'CDEPR_2', 'CMATD_2', 'CMAST_INTST_2', 'CMAST_INTF_2', 'CDEPRS_2', 'CMAST_INTT_2']

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:37
Administrator Carina Brunn edited 9 December at 12:54

Övrigtppet hus på institutionerna inför val av masterprogram - för CDEPR årskurs 2 . Även studerande på CDEPR årskurs 3 är välkomna!

Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['CMAST_2', 'CMATD_2', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMATD_2', 'CDEPRDEPR_2', 'CMAST_INTT_2']

Scheduling staff edited 17 December at 03:35

['CMAST_INTF_2', 'CDEPR_2', 'CMATD_2', 'CMAST_INTST_2', 'CMAST_INTF_2', 'CDEPRS_2', 'CMAST_INTT_2']

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:37
Administrator Carina Brunn edited 9 December at 12:53

Övrigtppet hus på institutionerna inför val av masterprogram - för CDEPR årskurs 2 . Även studerande på CDEPR årskurs 3 är välkomna!

Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['CMAST_2', 'CMATD_2', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMATD_2', 'CDEPRDEPR_2', 'CMAST_INTT_2']

Scheduling staff edited 17 December at 03:35

['CMAST_INTF_2', 'CDEPR_2', 'CMATD_2', 'CMAST_INTST_2', 'CMAST_INTF_2', 'CDEPRS_2', 'CMAST_INTT_2']

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:37
Administrator Carina Brunn edited 9 December at 12:51

Mässa ang masterprogram för CDEPR årskurs 2På mässan finner du representanter för alla de masterprogram som är möjliga att läsa inom civilingenjörsutbildningen i design och produktframtagning.Mässan är riktad till studerande på CDEPR årskurs 2, samt även CMAST årskurs 2 och CMATD årskurs 2.Här får du möjlighet att ställa frågor till masteransvariga på de olika masterprogrammen. ¶

Här ges tillfälle att få mer kunskap om programmen samt de behörighetsgivande kurserna som ska läsas under åk 3.¶

Även årskurs 3 är välkomna på minimässan.¶

Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['CMAST_2', 'CMATD_2', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMATD_2', 'CITEH_2', 'CDEPRITEH_2', 'CDEPR_2', 'CMAST_INTT_2']

Scheduling staff edited 17 December at 03:35

['CMASTITEH_2', 'CMATDST_INTF_2', 'CDEPR_2', 'CMAST_INTSTD_2', 'CMAST_INTFT_2', 'CITEH_2', 'CDEPRMAST_INTS_2', 'CMAST_INTT_2']

 
August 2019
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 22 August at 13:02

MånTorsdag 269 augusti 2019 kl 12:00 - 13:00

ad02be6d-21e4-480d-9979-d335c6f10875

 
Scheduling staff created event 13 August at 15:14
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Administrator Carina Brunn edited 9 August at 10:31

Information om kandidatexamensarbete för CDEPR årskurs 3

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Administrator Carina Brunn edited 9 August at 10:30

MässaKEX-mässa för CDEPR åk 3: inför kandidatexamensarbetet som läses under VT2020

 
June 2019
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 26 June 2019

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.

Administrator Carina Brunn edited 9 August at 10:33

Föreläsning - "Plugga smart"

Plugga smartare! KTH är inte som gymnasiet. Utan bra studieteknik får du problem, oavsett vilka betyg du hade innan. Lär dig hur man läser tjocka kursböcker, får tiden att räcka till, pluggar matte och problemlösning, förbättrar minnet och slutar skjuta upp saker. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog helt enkelt. Välkommen till ett föredrag du inte lär glömma.¶

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 26 June 2019

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.

Administrator Carina Brunn edited 9 August at 10:32

Föreläsning - "Plugga smart"Plugga smartare! KTH är inte som gymnasiet. Utan bra studieteknik får du problem, oavsett vilka betyg du hade innan. Lär dig hur man läser tjocka kursböcker, får tiden att räcka till, pluggar matte och problemlösning, förbättrar minnet och slutar skjuta upp saker. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog helt enkelt. Välkommen till ett föredrag du inte lär glömma.¶

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 26 June 2019

Festa smartHitta balansen i studentlivet - En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv.

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 14 June 2019

Phösarmöte

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 14 June 2019

Phösarmöte

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 14 June 2019

Phösarmöte

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 14 June 2019

Phösarmöte

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 14 June 2019

Phösarmöte

 
Scheduling staff created event 12 June 2019
Administrator Carina Brunn edited 9 August at 10:44

Information om utbytesstudier för CDEPR

 
Scheduling staff created event 12 June 2019
Administrator Carina Brunn edited 9 August at 10:48

MöteLänkmöte för CDEPR årskurs 3 - Starttid kl. 08.30Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2¶

Starttid: kl. 08.30¶

 
Scheduling staff created event 12 June 2019
Administrator Carina Brunn edited 9 August at 10:47

MöteLänkmöte för CDEPR årskurs 2 - Starttid kl. 08.30

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2¶

Starttid: kl. 08.30¶

 
Scheduling staff created event 12 June 2019
Administrator Carina Brunn edited 9 August at 10:45

MöteLänkmöte för CDEPR årskurs 1 - Starttid kl. 08.30

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2¶

Starttid: kl. 08.30¶

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 12 June 2019

Kårens dag & Campus mässan

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Feedback News