Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 Show in My Schedule
Mon 30 aug 08:00-10:00 Presentation
Presentation
Location: Digital
Note: Årskurspresentation
Mon 30 aug 10:00-12:00 Presentation
Presentation
Location: Digital
Wed 1 sep 10:00-12:00 Presentation
Presentation
Location: Digital
Note: Årskurspresentation
Week 36 Show in My Schedule
Mon 6 sep 08:00-10:00 Möte
Supplemental instruction
Location: L41, L42, L43, L44
Week 37 Show in My Schedule
Tue 14 sep 08:00-10:00 Möte
Supplemental instruction
Location: D32, D33, D34, D35
Week 38 Show in My Schedule
Wed 22 sep 08:00-10:00 Möte
Supplemental instruction
Location: L41, L42, L43, L44
Week 39 Show in My Schedule
Tue 28 sep 09:00-10:00 Information
Information
Location: D2
Note: SVL-info
Wed 29 sep 08:00-10:00 Möte
Supplemental instruction
Location: L41, L42, L43, L44
Week 40 Show in My Schedule
Mon 4 oct 13:00-18:00 Information
Information
Location: Digital
Note: KEXinfo - Kandidatexjobb
Wed 6 oct 08:00-10:00 Möte
Supplemental instruction
Location: L41, L42, L43, L44
Thu 7 oct 10:00-11:00 Föreläsning
Lecture
Location: Digital
Note: Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/64002912246
Week 41 Show in My Schedule
Wed 13 oct 15:00-17:00 Övrigt
Övrigt Note: Student Kaizen
Thu 14 oct 08:00-10:00 Möte
Supplemental instruction
Location: L41, L42, L43, L44
Fri 15 oct 10:00-11:00 Information
Information
Location: B3
Note: KEX val
Week 44 Show in My Schedule
Wed 3 nov 08:00-10:00 Möte
Supplemental instruction
Location: L41, L42, L43, L44
Thu 4 nov 09:00-10:00 Information
Information
Location: L1
Note: SVL-info
Week 45 Show in My Schedule
Wed 10 nov 08:00-10:00 Möte
Supplemental instruction
Location: L41, L42, L43, L44
Week 46 Show in My Schedule
Wed 17 nov 08:00-10:00 Möte
Supplemental instruction
Location: L41, L42, L43, L44
Week 47 Show in My Schedule
Wed 24 nov 08:00-10:00 Möte
Supplemental instruction
Location: L41, L42, L43, L44
Week 48 Show in My Schedule
Wed 1 dec 08:00-10:00 Möte
Supplemental instruction
Location: L41, L42, L43, L44
Week 49 Show in My Schedule
Tue 7 dec 08:00-10:00 Möte
Supplemental instruction
Location: L41, L42, L43, L44
Wed 8 dec 15:00-17:00 Övrigt
Övrigt Note: Student Kaizen
Week 50 Show in My Schedule
Tue 14 dec 08:00-10:00 Möte
Supplemental instruction
Location: L41, L42, L43, L44
Feedback News