News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

June 2020
Scheduling staff created event 29 May at 19:15
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['COPEN_1', 'CINEKBIOT_1', 'TIKED_1', 'CBIOTINEK_1', 'CTKEMELTE_1', 'CMATD_1', 'CELTEOPEN_1', 'CTKEM_1']

Scheduling staff edited 17 June at 11:21

Måndag 14 september 2020 kl 10:00 - 121:00

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDigital

['CBIOTOPEN_1', 'TIKEDCELTE_1', 'CINEKBIOT_1', 'CELTEMATD_1', 'CMATDTKEM_1', 'COPENINEK_1', 'CTIKEMD_1']

Scheduling staff edited 18 June at 04:30

['COPENINEK_1', 'CELTE_1', 'CBIOTTIKED_1', 'CMATDOPEN_1', 'CBIOT_1', 'CTKEM_1', 'CINEK_1', 'TIKEMATD_1']

Scheduling staff edited 20 June at 15:58

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/62726783922

Scheduling staff edited 26 June at 04:30

['CINEK_1', 'CELTE_1', 'TIKED_1', 'CMATD_1', 'COPEN_1', 'CBIOT_1', 'CTKEM_1', 'CMATDINEK_1']

Scheduling staff edited 10 July at 04:30

['CELTE_1', 'TIKED_1', 'CMATDCBIOT_1', 'COPEN_1', 'CBIOTINEK_1', 'CTKEMTIKED_1', 'CMATD_1', 'CINEKTKEM_1']

 
May 2020
Scheduling staff created event 29 May at 19:34
 
Scheduling staff created event 29 May at 19:34
 
Scheduling staff created event 29 May at 19:34
 
Scheduling staff created event 29 May at 19:32
 
Scheduling staff created event 29 May at 19:16
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['TFOFKARKIT_1', 'COPENBIOT_1', 'CFATETIKED_1', 'CINEKSAMH_1', 'ARKITCINEK_1', 'CSAMHELTE_1', 'TIKEDFOFK_1', 'CBIOTMATD_1', 'CTKEMOPEN_1', 'CMATDTFAFK_1', 'CELTETKEM_1', 'TCFAFKTE_1']

 
April 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 29 April at 09:46

fc778271-7ea4-4a0e-9ee3-0e5a429c75e3Distans

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 8 April at 13:44

fc778271-7ea4-4a0e-9ee3-0e5a429c75e3Distans

 
March 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 27 March at 13:22

Distans

 
November 2019
Scheduling staff created event 28 November 2019
 
Feedback News