Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Blanketter teknikvetenskap

Blanketter som du kan ha användning för under din studietid. Det kan finnas speciella blanketter för ditt program, prata i sådana fall med din studievägledare.

Studieuppehåll/Avbrott

Om studieuppehåll och studieavbrott

Individuell studieplan

Underlag för Individuell studieplanering

Tillgodoräknande av hel kurs

Tillgodoräknande av hel kurs

Examensarbete

Ansökan om examensarbete

Examen, hur och var ansöker man?

Examensansökan, instruktioner

Tentamen

Ansökan om extra examinationstillfälle

Ansökan om att få skriva två tentamina vid ett tillfälle