Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 Show in My Schedule
Fri 24 jan 13:00-15:00 Laboration
Laboratory
Location T62
Note: Labintro 2F
Fri 24 jan 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture
Location T3
Note: Matematikintro
Week 5 Show in My Schedule
Mon 27 jan 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture
Location T2
Note: Föreläsning studieteknik 1
Mon 27 jan 08:00-10:00 Laboration
Laboratory
Location T62
Note: Labintro 2G
Mon 27 jan 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture
Location T41
Note: Fysikintro
Tue 28 jan 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture
Location T3
Note: Matematikintro
Week 6 Show in My Schedule
Mon 3 feb 15:00-17:00 Kontrollskrivning
Test
Location T54
Note: Fysikintro
Tue 4 feb 08:00-10:00 Kontrollskrivning
Test
Location T54, T55
Note: Matematikintro
Feedback News