Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 33 Show in My Schedule
Mon 12 aug 11:00-12:00 Upprop
Roll-call
Location T2
Tue 13 aug 15:00-16:00 Upprop
Roll-call
Location T55
Note: Reservupprop
Thu 15 aug 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture
Location T55
Note: Matematikintro
Thu 15 aug 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location T3
Note: Fysikintro
Fri 16 aug 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture
Location T3
Note: Fysikintro
Fri 16 aug 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location T55
Note: Matematikintro
Week 34 Show in My Schedule
Mon 19 aug 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture
Location T55
Note: Matematikintro
Mon 19 aug 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location T3
Note: Fysikintro
Tue 20 aug 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture
Location T63
Note: Matematikintro
Tue 20 aug 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location T3
Note: Fysikintro
Wed 21 aug 09:00-10:00 Information
Information
Location T2
Note: SVGL-info
Wed 21 aug 10:00-17:00 Övrigt
Övrigt Note: Kårens dag & Campus mässan
Wed 21 aug 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture
Location T3
Note: Matematikintro
Wed 21 aug 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location T3
Note: Fysikintro
Thu 22 aug 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture
Location T63
Note: Matematikintro
Thu 22 aug 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location T3
Note: Fysikintro
Fri 23 aug 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture
Location T55
Note: Matematikintro
Fri 23 aug 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location T3
Note: Fysikintro
Fri 23 aug 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture
Location T2
Note: Föreläsare Björn Liljeqvist
Week 35 Show in My Schedule
Mon 26 aug 10:00-12:00 Information
Information
Location T41
Note: Datakonton
Thu 29 aug 08:00-10:00 Laboration
Laboratory
Location T62
Note: Fysikintro
Week 36 Show in My Schedule
Wed 4 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
Computer laboration
Location T41
Note: Equation Editor
Feedback News