Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 Show in My Schedule
Wed 28 aug 08:00-10:00 Laboration
Laboratory
Location T62
Note: Fysikintro, gr 1
Thu 29 aug 08:00-10:00 Laboration
Laboratory
Location T62
Note: Fysikintro, gr 2
Fri 30 aug 15:00-16:00 Information
Information
Location T3
Note: SVL-info
Week 36 Show in My Schedule
Wed 4 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
Computer laboration
Location T41
Note: Equation Editor
Week 2 Show in My Schedule
Tue 7 jan 11:00-12:00 Upprop
Roll-call
Location T2
Feedback News