Årkurs 1 TBYPH

Presentationen från informationsmöte via Zoom  inför åk 2 HT20  har idag gått ut till de mailadresser som aktuella studenter angivit i Ladok. 

Anmälan till kurs inom program HT20 gör du mellan 1 - 15 maj via antagning.se

Är informationen  aktuell för dig  HT20 och du inte nåtts av informationen kontakta studievägledningen på svl-bygg@abe.kth.se 

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen