Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din programwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Här finns information om aktuella händelser som rör studierna för er studenter som läser till högskoleingerjör i Maskinteknik. 

Här kan ni studenter ställa frågor, vilka besvaras av studievägledare, utbildningsadministratör eller av era studiekamrater.

None

 

Nästa kalenderhändelse

Tis 27 feb 15:00-16:00 Dags för examen! Plats: C1
Feedback Nyheter