DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp

Computer Graphics and Interaction

En fortsättningskurs i datalogi som ger en bred introduktion till datorgrafik och interaktion.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Kursnivå (A-D)

  C
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT18 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  VT18 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  20037

 • Kursen startar

  2018-03-19

 • Kursen slutar

  2018 vecka: 23

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Christopher Peters <chpeters@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast öppen för betalande studenter inom SAP

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

VT17 dgi17 för programstuderande

VT17 SAP för fristående studerande

 • Perioder

  VT17 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  61061

 • Kursen startar

  2017 vecka: 12

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 23

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  För fristående kursstudenter

Lärandemål

Studenterna ska efter kursen kunna

 • redogöra för grundbegrepp inom datorgrafik av typ transformationer, belysningsmodeller, borttagning av skymda ytor och rendering
 • förklara idéerna i några grundläggande algoritmer för datorgrafik samt i någon mån kunna jämföra och värdera dessa algoritmer
 • använda en modellerare av typ Maya på grundnivå för att bygga enkla 3D-objekt
 • använda ett programbibliotek av typ OpenGL för att bygga enkla 3D-objekt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grafiska system och modeller. Grafiska primitiver. Användning av grafikbibliotek. Inmatning och interaktion. Geometriska objekt och transformationer. Projektioner och vyer. Lokala och globala belysningsmodeller. Färg. Operationer på buffertar och pixlar. Rendering: klippning, borttagning av skymda ytor, svepkonvertering. Hierarkiska och objektorienterade modeller och animering. Kurvor och ytor. Procedurella metoder. Realism. Mänsklig perception.

Vid laborationerna används ett modernt grafikpaket (OpenGL, vilket innebär att viss programmering krävs) och en modern 3D-grafikeditor.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 120 hp varav 45 hp inom matematik och/eller informationsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

DD1320 Tillämpad datalogi eller motsvarande och DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik

Litteratur

Meddelas på kurshemsidan senast 4 veckor före kursstart. Föregående läsår användes E. Angel: Interactive Computer Graphics, Addison-Wesley samt material producerat vid institutionen.

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

En tentamen (TEN1; 3 hp).
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp).

Ges av

CSC/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Kontaktperson

Christopher Peters, e-post: chpeters@kth.se

Examinator

Christopher Peters <chpeters@kth.se>

Övrig information

Endast en av kurserna DH2323 Datorgrafik med interaktion och DH2640 Grafik och interaktionsprogrammering får räknas med i examen.

Påbyggnad

DH2413 Avancerad grafik och interaktion, DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs och DH2651 Datorspelsdesign med avancerad grafik.

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med VT2015.
Examinationsinformation giltig från och med HT2007.