DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp

Advanced Graphics and Interaction

En avancerad kurs i datalogi med inriktning på avancerad datorgrafik och interaktion.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 agi20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Ni ska efter kursen kunna

 • förklara begrepp och använda metoder inom ett antal områden såsom lokala och globala belysningsmodeller, textureringstekniker, perceptuella aspekter på datorgrafik och virtuella miljöer,
 • använda en modellerare av typ Maya för att bygga 3D-objekt med egen medvetet gjord skissad förlaga, samt att bearbeta polygoner och texturer,
 • använda ett programbibliotek av typ OpenGL för att ta in objekt från en modellerare och sedan förse scenen med specialeffekter av typ speglingar,
 • skriva en översiktsartikel inom något delområde av datorgrafik genom att leta rätt på och läsa artiklar från källor av typ SIGGRAPH-konferensen,
 • förklara och värdera artiklar inom delområdet,
 • bygga någon enkel fördjupningstillämpning inom något eget valt delområde av datorgrafik, såsom ray tracing, radiosity, animering, specialaffekter av typ partikelsystem/rök, jämförelser av programvaror, programmering av hårdvara för grafik etc.,
 • självständigt tillämpa vedertagna metoder för avancerad grafik och interaktion,
 • delta i utvecklingen av nya metoder för avancerad grafik och interaktion.

Kursens huvudsakliga innehåll

Animering: Olika metoder för att beskriva animering, objektorientering och begränsningar (constraints) för animering, verktyg för att bygga animering. Successiva övergångar mellan bilder (morphing).

Rendering: Texturavbildning, olika metoder och principer för att skapa fotorealistiska bilder, såsom strålföljning, strålningsmetoden (radiosity), fotonavbildning och fraktala metoder.

3D-interaktion, virtuell verklighet (VR) och visualisering: Olika modeller för 3D-interaktion, utrustning för 3D och VR, möjligheter och begränsningar med VR, metoder och verktyg. Visualisering.

Multimodala gränssnitt: Flera samtidiga moder vid interaktion, ljudgränssnitt, haptik.

Perception: det mänskliga synsystemet, färg, perceptionsanpassad grafik

Laborationer: VR, haptik, animering, rendering. Fördjupningsuppgift efter eget val.´

Dessutom fördjupning inom eget valt område inom datorgrafik.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs minst två års studier inom medieteknik, datavetenskap, informationsteknik eller motsvarande samt kurserna DD1337 Programmeringsteknik och DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

För KTH-studerande: motsvarande kursen DH2323 Datorgrafik med interaktion.

Litteratur

Meddelas på kurshemsidan senast 4 veckor före kursstart. Föregående läsår användes A. Watt: 3D Computer graphics samt material producerat vid institutionen.

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENB - Tentamen, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENC - Tentamen, 1,5, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Mario Romero, e-post: marior@kth.se

Examinator

Mario Romero Vega <marior@kth.se>

Påbyggnad

DH2650 Datorspelsdesign

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.