DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp

Multimodal Interaction and Interfaces

Människor använder i högsta grad multimodalitet för att kommunicera med varandra, antingen samtidigt (t.ex. vid samtal ansikte mot ansikte) eller omväxlande (tal, skrift, gester, känsel).
Kommunikationen med datorer har däremot traditionellt utnyttjat få kanaler: användaren ger kommandon med tangentbord eller mus och datorn svarar visuellt, i form av text eller ikoner.

Denna kurs ger en introduktion till nya gränssnitt som kan förbättra upplevelsen eller effektiviteten i interaktionen med datorer (såsom röststyrning, ljudinteraktion, gestigenkänning, pekskärmar, haptisk återkoppling, augmented reality).

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10090

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 5

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Gabriel Skantze <skantze@kth.se>

 • Lärare

  Eva-Lotta Sallnäs Pysander <evalotta@kth.se>

  Kalin Stefanov <kalins@kth.se>

  Mario Romero Vega <marior@kth.se>

  Roberto Bresin <roberto@kth.se>

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 mintint18 för programstuderande

HT18 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10071

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 5

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Gabriel Skantze <skantze@kth.se>

 • Lärare

  Eva-Lotta Sallnäs Pysander <evalotta@kth.se>

  Kalin Stefanov <kalins@kth.se>

  Mario Romero Vega <marior@kth.se>

  Roberto Bresin <roberto@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast öppet för studenter från avtalsuniversitet inom programmet SAP.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska du kunna:

 • beskriva hur typiska alternativa eller multimodala MDI-gränssnitt fungerar,
 • kritiskt bedöma styrka och svagheter för multimodala gränssnitt,
 • skapa MDI-gränssnitt som använder alternativa modaliteter för begränsade uppgifter

för att du ska ha möjlighet att

 • i fortsättningskurser fördjupa dig i de interaktionssätt som intresserar dig,
 • utnyttja multimodalitet i tillämpade projekt,
 • välja lämpliga gränssnitt för en given uppgift (ur ett MDI och tekniskt perspektiv).

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger studenterna teoretiska och praktiska introduktioner till multimodal kommunikation och olika typer av MDI-tekniker.

Kursens huvudsakliga fokus ligger på tekniker för att överföra information

- från användaren, så som taligenkänning, pekskärmar, eller ögon- och gestföljning, och

- från datorn, som okonventionella visuella representationer, talsyntes, ljudrepresentationer och haptisk återkoppling.

Särskilt behandlas effekterna av att kombinera olika modaliteter.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.    

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i människa-datorinteraktion och programmering motsvarande genomgången första termin på Masterprogrammet i Interactive Systems Engineering.

Litteratur

Särtryck beskrivande forskningen inom området som görs tillgängliga via kursens hemsida.

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgifter, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABA - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • PROA - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Gabriel Skantze, e-post: gabriel@speech.kth.se

Examinator

Gabriel Skantze <skantze@kth.se>

Påbyggnad

 • DH2323 Datorgrafik med interaktion
 • DT2112 Talteknologi
 • DT2300 Ljud i interaktion
 • DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi
 • DH2660 Haptik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.