ME1033 Öppen och användardriven innovation 7,5 hp

Open and User Innovation

Kursen behandlar vilka källorna till innovationer är och företags innovationsstrategier. Vi inleder med att gå igenom hur företag traditionellt arbetar med forskning och utveckling (FoU) och tittar sedan på hur företag arbetar med externa innovationskällor, som till exempel universitet, leverantörer, användareoch så vidare.

Forskning visar att användarna är en särskild viktig källa till innovation. Vi kommer därför fokusera extra på användare av de tjänster eller produkter som källa till innovation. Dessutom kommer vi att diskutera de utmaningar det innebär för organisationer att öppna sig för externa idéer och även titta på företag som är "födda öppna". Kursen kommer att skilja mellan olika typer av företagaktiviteter för att engagera användarna i innovationsprocessen, crowdsourcing, tävlingar idé, innovationsgrupper och metoden för ledande-användare.

Det kommer en speciel lföreläsning om innovationsgemenskaper (innovation communities) och vi kommer att undersöka pågående gemenskaper samt några historiska som den berömda Homebrew klubben för persondatorer i Silicon Valleypå 70-talet. Detta kommer att leda oss til latt ställa frågor som varför individer lägger så mycket tid och kraft på att skapa nya produkter och tjänster utan att få betalt för att göra det. Vi kommer därför att granska de underliggande mekanismerna för öppen källkod och dra lärdomar från t.ex. utvecklingen av Linux.

Dessa typer av innovationer skapas inte inom ett företag. Ibland när användare har skapat en innovation som de valde att kommersialisera det själva, och vi ska se lite djupare på vad som nu kallas användar-entreprenörskap. Välkända fall är entreprenörerna bakom första flygplanet, bröderna Wright, och Google.
Vi kommer även att beröra relaterade ämnen som öppna data,öppen vetenskap, ekosystem etc.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51168

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 65

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Lärare

  Serdar Temiz <serdar.temiz@indek.kth.se>

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri TIVNM1

  Valfri för alla program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Denna kurs inleds med en diskussion om vad innovation är och hur innovation förhåller sig till entreprenörskap. På detta sätt kommer vi också att diskutera lärandemålen för kursen och hur dessa ska uppnås. Till exempel vilka kunskaper kan förväntas läras och när kan dessa användas, och hur dessa kunskaper arbetar inom ramen för din framtida yrken som företagare, experter, utvecklare, chefer och så vidare.

I slutet av kursen skall studenten kunna:

 • Förstå den historiska utveckling av företagsinnovationsstrategi och hur internet påverkar innovationsstrategi.
 • Förstå hur och varför innovationer uppstår i olika sektorer av ekonomin.
 • Analysera olika metoder för innovation och vilka resultat som kan förväntas.
 • Förstå hur innovationsgemenskaper fungerar.
 • Utveckla färdigheter för att hantera en FoU-process utanför ett företag, t.ex. ledande-användare metod eller hur man driver en innovationsgemenskap.

Under kursen så kommer även dina kunskaper om verkliga fall att öka, som tex om Procter & Gamble "Connect + Develop".

Kursens huvudsakliga innehåll

1. Innovationsstrategi
2. Innovationers källor
3. Företagets öppenhet
4. Hinder för innovation
5. Sociala strukturer för innovationer skapade utanför företag

Varje del av kursen kommer att innehålla teori och ny forskning i kombination med övningar för att analysera innovation och innovationsprocesser i organisationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Litteratur

“Democratizing Innovation”, von Hippel, Eric (2005), the MIT Press, Boston

http://web.mit.edu/evhippel/www/democ1.htm (Creative Commons License, download for free)
+ extra material (paper articles and academic articles)

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Skriftlig redovisning, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarie, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Serdar Temiz, serdar.temiz@indek.kth.se, 08-790 77 28

Examinator

Terrence Brown <terrence@kth.se>

Övrig information

OBS kursen är platsbegränsad!

Urval: Företräde för dem som har kursen som rekommenderad. Därefter högst antal registreade poäng.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.