Till innehåll på sidan

Mentor för studenter med funktionsnedsättningar

KTH erbjuder mentorsstöd till studenter med vissa funktionsnedsättningar. Stödet innebär att du kan få hjälp att strukturera och planera dina studier.

Vad innebär mentorsstöd?

Mentorsstöd innebär att du kan få stöd i att planera och strukturera dina studier och din studiesituation. Mentor och student träffas regelbundet och skapar verktyg och förutsättningar tillsammans för att du i slutändan på egen hand ska kunna genomföra dina studier.

Mentorn kan till exempel stötta dig med att sortera och prioritera bland kursuppgifter, tydliggöra schemat, sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar. Stödet är en kompensation som är riktad till studenter som har en nedsättning i till exempel koncentration, arbetsminne eller planeringsförmåga. Vanliga anledningar till att en student får mentorsstöd rekommenderat är att studenten har ADHD, högfungerande autism eller varaktig psykisk ohälsa.

Mentorstöd ges av personer som har erfarenhet av högskolestudier och erfarenhet av att coacha och stötta andra. Mentorn har inte ämneskunskaper och mentorsstödet är inte avsett som läxhjälp eller mattestuga. Mentorn är ett stöd för dig kring din planering och studieteknik.

Stödets omfattning

Mentorsstödet erbjuds under max 6 månader, upp till 2 timmar i veckan. Utöver själva mötet ingår det i dessa 2 timmar eventuella förberedelser eller efterarbete för mentorn. Möten kan ske på Campus  eller på distans, till exempel via Zoom. I stödet kan det även ingå avstämningar via mail eller telefon.

Stödet är ett samarbete mellan mentor och student

Mentorsstöd är alltid ett samarbete mellan mentor och student och mentorsstödet grundar sig på studentens vilja och initiativ. Tillsammans kommer ni överens om vad ni ska fokusera på och när ni ska ses och hur ofta. Studenten har ansvar att regelbundet avsätta tid för mentorsträffar och hålla kontakten med sin mentor genom att till exempel svara på mentorns mail och telefonsamtal. Studenten behöver också fundera på och uttrycka vad hen behöver hjälp med, till exempel vilka områden kopplade till studierna som hen behöver stöd i.

Att arbeta som mentor

Vi söker kontinuerligt nya mentorer. För att kunna arbeta på KTH som mentor finns det vissa krav som behöver vara uppfyllda:

  • Erfarenhet av högskolestudier
  • Erfarenhet av att coacha och stötta andra, helst personer med funktionsvariationer
  • Kunna arbeta ca 2-6 timmar i veckan, och vara mentor för ca 1-3 studenter

Timlön inkl. semesterersättning: 150 kr/tim.

Är du intresserad så är du välkommen att skicka in en intresseanmälan till oss: Intresseanmälan för att arbeta som mentor hos Funka. 

Timrapport för mentorer

Mentor registrerar sina arbetade timmar i rapporten nedan och beskriver kort vad som har gjorts vid varje möte. Timrapporten lämnas in månadsvis. Både mentor och student behöver skriva under rapporten. Om mentorn arbetar med flera studenter gör mentorn en timrapport per student. Digitala underskrifter genom till exempel Adobes underskriftsfunktion är ok.

Nedladdningsbar timrapport för arbetade timmar för mentorer (docx 62 kB)

Rapporten ska lämnas in senast den 3:e varje månad för att du ska få betalt den 25:e samma månad.

Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2024-02-15