Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studieteknik för videomaterial

Det är mer krävande att studera till en video, såsom en inspelad föreläsning, än det är att se på videor i underhållningssyfte som du säkert är van vid från exempelvis YouTube eller TV. Att bara titta på en utbildningsvideo leder inte alltid till förväntat resultat utan du måste aktivt studera den. Här har vi samlat olika tips för att effektivt studera en video.

Skapa dig en överblick av kursen

Börja dina studier med att läsa kursplan och kurs-PM. Har läraren publicerat en introduktionsvideo som ger dig en överblick på innehållet? Se den först.

Ta för vana att alltid läsa kursplanen. Det är lättare att förstå syftet med en video om du tidigt får en överblick av kursen och dess mål, vad som förväntas av dig och hur materialet är tänkt att användas.

När du har fått koll på din kursplan, och kanske satt milstolpar för dig själv, blir innehållet i kursens videor mer tillgängligt.

Ögna igenom allt kringliggande material innan du börjar studera videon. Tänk igenom vad du gjorde senast i kursen och hur det är kopplat till kursplanen. Du behöver inte ha alla svar – det viktigaste är att du ägnat detta en tanke.  

Pausa och bryt ner innehållet i videon

En video ger dig fördelen att du kan bearbeta innehållet i lugn och ro och sedan ta med dig dina frågor till din lärare. Pausa, stanna upp och reflektera över innehållet. Skriv gärna upp stödord och repetera det du tog fasta på i innehållet, gärna högt för dig själv.

Ett exempel är om videon går igenom en matematisk ekvation med räkneexempel. Pausa efter att videon förklarat ekvationen och skriv ner vad alla delar betyder och om det är något som är otydligt. Titta vidare på videon och pausa efter räkneexemplet introducerats och försök lösa talet på egen hand. Titta sedan på videons lösning oavsett om du lyckades lösa talet eller inte och jämför din lösning med den i videon. Kom ihåg att anteckna frågor under vägen.

Interagera med materialet och engagera dig

När din lärare har publicerat en video kan det vara lätt att tänka “materialet finns ju där, så jag behöver inte titta på det nu”. När du studerar till video är det en vanlig fälla att se video som ett “gratis facit”, till skillnad från kurslitteratur som sällan tas för givet. Det är vanligare att först bekanta sig med boken, läsa innehållsförteckningen och baksidan för att sedan ta sig an det som man anser vara väsentliga delar.

Se därför på videon som en kursbok. Bekanta dig med den på förhand. Titta på videobeskrivningen, eventuella sammanfattningar och begrepp som eventuellt kan dyka upp. Sätt upp tydliga mål om när du ska studera videon och vad den ska hjälpa dig med. Och viktigast av allt: Var aktiv. Ju aktivare du är både innan du tittar och under tiden, ju bättre förutsättningar har du för lärande.  

En skärmdump från en film om studieteknik

Filmer om studieteknik – Plugga Smartare

Björn Liljeqvist föreläser inom studieteknik och har spelat in en serie med 20 filmer om studieteknik med olika teman. Du kan till exempel lära dig att läsa kurslitteratur, hur du bygger bra studievanor, olika minnestekniker och tips om avslappning och stresshantering.

Filmer om studieteknik

Upprepa och utöva det du sett och hört i videon

Det räcker inte med att se en video för att lära dig innehållet på samma sätt som att det inte räcker med att se någon spela en låt helt perfekt för att du ska kunna göra det själv. Oavsett hur bra du kan teorin måste du ändå träna på egen hand för att faktiskt lära dig.

En bra metod är att ta anteckningar medan du ser på videon och sedan försöka förklara innehållet för en annan person. Gör gärna detta i en annan miljö än där du tittade på videon, som nästa gång du träffar dina studiekamrater på en föreläsning. Arbeta i par och bearbeta innehållet muntligt för varandra och dig själv gång på gång.

Du studerar inte bara för att kunna teorin om något, du studerar för att faktiskt kunna utöva och använda din kunskap.

Var uppmärksam på kringliggande material, kapitel och tidsmarkörer

Din lärare kan exempelvis ha gjort stödfrågor för att öka ditt engagemang, utvärdera din kunskap och förbättra din inlärning. Hoppa inte över detta, utan försök se videon med det kringliggande materialet som en helhet.

Försök även koppla videon till det material du läst innan eller till närliggande föreläsningar. Hur relaterar de till varandra? Vad vill din lärare att du ska få med dig av kursen eller momentet?

Var rädd om din arbetsmiljö

När du kommer in till en föreläsningssal eller klassrum är det oftast självklart vilka normer och regler som gäller för att alla ska kunna koncentrera sig. När du studerar hemma måste du ta ansvar för din egen arbetsplats. Här kommer några punkter att tänka på, som kanske är extra användbara vid liveföreläsningar som sker online.

  • Förbered dig så att du har möjlighet att delta aktivt i undervisningen.
  • Sitt eller stå bekvämt vid ett bord och se till att du har möjlighet att anteckna. Om du ska anteckna digitalt, ha gärna två skärmar om du har möjlighet för det och ha dina anteckningar på den andra skärmen.
  • Testa din uppkoppling i god tid.
  • Se till att det är tyst omkring dig.
  • Studera gärna tillsammans med en kurskamrat men se till att ha en organiserad diskussion kring materialet. Om ni ser på en video, pausa den tillsammans och upprepa för varandra.
  • Är det något du inte förstått? Formulera frågor att ta med till din lärare. De finns där för dig.

Har du frågor om studieteknik?

Du kan kontakta din studie- och karriärvägledare för att få hjälp med att utveckla din studieteknik. 

Studie- och karriärvägledning