Till innehåll på sidan

Filmer om studieteknik

Björn Liljeqvist föreläser inom studieteknik och har spelat in en serie med 20 filmer om studieteknik med olika teman. Du kan till exempel lära dig att läsa kurslitteratur, hur du bygger bra studievanor, olika minnestekniker och tips om avslappning och stresshantering.

Filmerna om studieteknik finns i KTH Play och du behöver logga in med ditt KTH-konto för att se dem.

Se alla filmer i KTH Play

Föreläsaren Björn Liljeqvist sitter med en bok i handen mot en bokhylla fylld med böcker

1. Introduktion: Plugga smartare

Vad är studieteknik? Hur gör jag för att lära mig mer på begränsad tid? Här får du en översiktlig sammanfattning. Bland de teman som tas upp finns tekniker för inlärning av olika sorters kunskap, lästeknik och metoder för att skapa bra studievanor.

2. Före, medan, efter: tre typer av studiepass

De flesta studietekniker kan sägas höra hemma i en av tre grupper:
Före: Överblick, framförhållning och planering.
Medan: Aktiv inlärning.
Efter: Repetition och reflektion.

3. Hur du läser kurslitteratur

Facklitteratur är inte som skönlitteratur. Vi behöver läsa kursböcker i flera steg. Först bekantar vi oss med boken, sedan går vi på djupet och tar till oss den relevanta informationen. Ett flertal knep och tekniker kan hjälpa dig med kurslitteraturen.

4. Studieteknik på egen hand

När man ska plugga på egen hand, på distans och i sitt hem - hur gör man då för att det ska bli något gjort?

5. Bygga vanor: Verktyg

Regelbundhet är en styrka när du pluggar. Hur skapar jag nya vanor? Det är bra att ta hjälp av något för att förbättra dina studierutiner.

6. Före: Överblick & Planering

Ta reda på vad du ska lära dig i förväg! Det behöver inte ta lång tid, men det bör göras regelbundet.

7. Medan: Aktiv inlärning

Hur lär jag mig något nytt? Vad gör jag i ett studiepass när målet är att ta in ny kunskap och göra den till min egen? 

8. Efter: Hur och när ska jag repetera?

Här går vi igenom metoder för att komma ihåg det du lärt dig. Repetition betyder att testa dig själv, helst vid rätt tillfälle innan du glömmer det.

9. Minnesteknik

Det finns många tekniker för att öka sin minneskapacitet. Ta hjälp av sådant du har lätt att komma ihåg, för att minnas det som är mer abstrakt och svårt att minnas.

10. Studieteknik för matematik

Matematik, fysik och teknik består av tillämpad kunskap och problemlösning. Det finns beprövade sätt som underlättar arbetet. 

11. Sluta skjuta upp

Så kallad ”prokrastinering” är vanligt bland oss alla. Man har så mycket att göra, att man inte får något gjort. Vilka strategier kan vi använda för att få mer gjort?

12. Intervallrepetition

En fördjupning i intervallrepetition och hur du genom att systematiskt förhöra dig själv vid rätt tillfälle kan minnas det du behöver, så länge du behöver.

13. Avslappning och stress

Detta är kanske inte studieteknik som sådan, men det är bra att kunna om du kämpar med stress. Vi tar upp ett par tips för att hantera besvärliga känslor, och går igenom avslappning.

14. Typiska problem

När du pluggar matematik och tekniska ämnen så går mycket av arbetet ut på att bygga upp en erfarenhetsbank av typiska problem. Med hjälp av denna kan du senare lösa mer avancerade problem. 

15. Kurslitteratur: Djupläsning

Djupläsning syftar på att läsa en text noggrant i syfte att komma ihåg och förstå det viktiga. Det kräver mer än att bara skumma igenom texten eller att läsa den om och om igen. Djupläsning är att läsa med ”lampan tänd i huvudet”.

16. Att skriva: Om uppsatser och annat

I denna film får du tips för att skriva bättre texter, och för att bli bättre på själva skrivandet.

17. Svårare problem

I matte och teknik finns det uppgifter som är relativt enkla, men när man tar sig an svåra problem är det inte alltid uppenbart var man ska börja. 

18. Läsa snabbare

Det är bra att kunna variera sin läshastighet i olika sammanhang. För att kunna läsa snabbare krävs träning.

19. Minnesteknik: Exempel

I denna film beskrivs hur minnesteknik kan användas i olika sammanhang.

Har du frågor om studieteknik?

Du kan kontakta din studie- och karriärvägledare för att få hjälp med att utveckla din studieteknik. 

Studie- och karriärvägledning