Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Återvända till studier efter paus utan beviljat studieuppehåll

Det här gäller för dig som har tagit en paus i dina programstudier, utan att ha ansökt om och fått ett beviljat studieuppehåll, och nu vill återvända till studierna.

Återuppta dina studier

För att få hjälp och vägledning kring vilka möjligheter du har att återuppta och komplettera dina studier ska du kontakta Centrala studie- och karriärvägledningen på info@kth.se .

Möjligheterna att återuppta studierna kan bland annat bero på om programmet fortfarande är aktivt och om programmet har platsbegränsade kurser. Platsbegränsade kurser gör att du som inte har ett beviljat studieuppehåll bara kan återuppta dina studier i mån av plats.

En del i processen för att återuppta och komplettera studierna är att fundera över om du under tiden för din paus tillgodogjort dig kunskaper som kan tillgodoräknas som reell kompetens genom validering. Mer information om hur validering går till på KTH och hur du gör för att styrka sådana kunskaper finns att läsa här: .

Nedlagt program 

Har du påbörjat ett program som nu är nedlagt hänvisas du till att söka ett nytt program eller om möjlighet finns till senare del på program, och eventuellt ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare studier när du blivit antagen på det nya programmet. Du kan också söka kurser inom KTH:s fristående kursutbud och på så sätt eventuellt uppfylla fordringarna för en examen.

Du kan slutföra påbörjade kurser som fortfarande är aktiva. Om du vill omregistrera dig på en kurs kontaktar du utbildningskansliet på aktuell skola: Omregistrering på kurs

För information om aktiva respektive nedlagda kurser och utbildningsprogram, se utbildningsplaner .

Ansöka om examen

Du hittar information om vad som gäller för olika examina och hur du gör för att ansöka om examen när du slutfört dina studier här: Examen - hur och var ansöker jag?

Informationen ovan, om vad som gäller för studenter som vill återvända till sina studier utan att ha ett beviljat studieuppehåll samt för de studenter som läst en äldre numera nedlagd utbildning grundas på ett beslut fattat av KTH:s universitetsdirektör och gäller från 1 februari 2021.

Vanliga frågor (FAQ)