Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Danmark: Det Kongelige Danske Kunstakademi

KADK är en av Skandinaviens äldsta och mest välrenommerade arkitekturskolor. Skolan erbjuder utbildningar inom arkitektur, design och konst.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: (Engelska), danska
Terminstider: September-januari, februari-juni
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  kadk.dk/arkitektskolen
Tänk på:  KADK gör en separat uttagning baserat på den sökandes portfölj. Nominerade studenter kan bli nekade en plats. KADK erbjuder för närvarande endast platser på de dansktalande masterprogrammen.

Utbytesmöjligheter

Platser: 1 terminsplats per år.
Betygskrav: KADK gör urvalet baserat på den sökandes portfölj
Nomineringspoäng: 

Inlämning av portfölj är obligatorisk för alla arkitekturstudenter som söker utbytesstudier. Behörigheten granskas genom portföljbedömning. Portföljen måste uppfylla en viss kvalitetsnivå för att ansökan ska komma ifråga oavsett eventuell konkurrens om platsen.
Mer om urval