Till innehåll på sidan

Om CDIS

KTH Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet är en del av Skolan för elektroteknik och datavetenskap och ett samarbete mellan KTH och Försvarsmakten.

Centret bedriver forskning i samarbete med Försvarsmakten och andra intressenter för att öka Sveriges cyberförsvarsförmåga och stödja informationssäkerhet.

Centrets målsättning är att ta fram kunskap, skapa nya metoder, verktyg, koncept och tillämpningar inom områdena cyberförsvar och informationssäkerhet, samt att underlätta kunskapsöverföring till Försvarsmakten och anknutna organisationer.

Ett antal doktorander knutna till centret arbetar med både forskning och utbildning, vilket inkluderar utbildning för värnpliktiga cybersoldater och kunskapsöverföring. 2019 rekryterades fyra doktorander och ytterligare två anslöt under 2020. I juli 2020 så ryckte de första cybersoldaterna in.

Organisation

Skolan för elektroteknik och datavetenskap på KTH är värd för centret som överses av en styrgrupp bestående av medlemmar från KTH och Försvarsmakten. Pontus Johnson är centrumföreståndare och ansvarar för den dagliga verksamheten, assisterad av en ledningsgrupp som består av representanter från Försvarsmakten och ytterligare fakultetsmedlemmar från KTH.

Ledningsgruppen består av följande medlemmar:
Centrumföreståndare: Pontus Johnson
Finansieringskoordinator: Cyrille Artho
Försvarsmaktens forskningskoordinator: David Olgart
KTH:s forskningskoordinator: Mads Dam
Kommunikationskoordinator: Rolf Stadler
Utbildningskoordinator: Charlotta Ridderstråle
Rådgivare: Joel Brynielsson

Styrgruppen är ansvarig för utveckling och översyn av centrets aktiviteter. Styrgruppen består av följande medlemmar:
Prof. Annika Stensson Trigell, KTH, (Ordförande)
Prof. Jens Zander, KTH/EECS
Prof. Gunnar Karlsson, KTH/EECS
Generalmajor Thomas Nilsson, Försvarsmakten (CIO)
Överste, Dr. Rikard Stridh, Försvarsmakten (Forskningschef)

Målsättning

Centrets målsättning är att:

  • ta fram kunskap, skapa nya metoder, verktyg, koncept och tillämpningar inom områdena cyberförsvar och informationssäkerhet
  •  underlätta kunskapsöverföring till Försvarsmakten och anknutna organisationer

Mejllista

Vill du få uppdateringar om centret? Anmäl dig då till vår mejllista .

Tillhör: Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet
Senast ändrad: 2020-11-05