Till innehåll på sidan

Samarbete

Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet välkomnar samarbete. Det finns flera sätt att samarbeta med CDIS:
 
  • Delta i konferenser
  • Anmäl till mejllista
  • Delta i uppdragsutbildning
  • Håll gästföreläsningar för studenter
  • Initiera projekt för masteruppsatser
  • Var värd för forskningspresentationer
  • Delta i gemensamma projektansökningar
  • Delta i forskningsprojekt
  • Industridoktorandprojekt
  • Finansiera forskningsprojekt
  • Partnerskap i CDIS

Kontakta CDIS på contact-cdis@kth.se, om du är intresserad av att samarbeta.

Tillhör: Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet
Senast ändrad: 2022-02-25