Till innehåll på sidan

Om avdelningen

Avdelningen för programvaruteknik och datorsystem är en av fem avdelningar inom den datavetenskapliga institutionen vid skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Avdelningen består av tio professorer, tio lektorer, tre biträdande lektorer och fem adjunkter, tio postdoktorer och drygt femtio doktorander. Desutom har vi en gästprofessor och en adjungerad professor. Några av alla ovanstående omnämnda fakultetsmedlemmar är tjänstlediga i varierande grad.

Personallista

Målet för avdelningen SCS är att fortsatt bedriva stark forskning och utbildning inom fundamentala aspekter på programvaruteknik och datorsystem, centrala områden inom datalogi. Vi har fokus på tjänster, system för sociala nätverk och dataanalys, time aware systems, tillämpad AI och programvaruteknik (Software Engineering).

Utbildning inom programvaruteknik och datorsystem

Forskning inom programvaruteknik och datorsystem

Ledning

Thomas Sjöland är chef över avdelningen för programvaruteknik och datorsystem. Han är även studierektor för avdelningens kurser på grundnivå och på avancerad nivå. Forskarutbildningen i Kista handhas av PA docent Sarunas Girdzijauskas och vice FA professor Ana Rusu.