Till innehåll på sidan

Om avdelningen

Avdelningen för programvaruteknik och datorsystem är en av fem avdelningar inom den datavetenskapliga institutionen vid skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Avdelningen består av tio professorer, sju lektorer, två biträdande lektorer och fem adjunkter, en postdoktor och cirka sextio doktorander. Desutom har vi en gästprofessor och en adjungerad professor. 

Personallista

Målet för avdelningen SCS är att fortsatt bedriva stark forskning och utbildning inom våra områden, dvs fundamentala aspekter på programvaruteknik och datorsystem, centrala områden inom datalogi. Vi har fokus på högeffektiva nätverkssystem, säkerhet i nätverkssystem, system för sociala nätverk och dataanalys, time aware systems, samt programvaruteknik (Software Engineering).

Utbildning inom programvaruteknik och datorsystem

Forskning inom programvaruteknik och datorsystem

Ledning

Thomas Sjöland är chef över avdelningen för programvaruteknik och datorsystem. Han är även studierektor för avdelningens kurser på grundnivå och på avancerad nivå. Forskarutbildningen i Kista handhas av vice FA docent Sarunas Girdzijauskas och med programansvarige för ICT-programet hos EES-avdelningen i Kista. Programansvariga för flera masterprogram samt ett kandidatprogram finns bland avdelningens lärarpersonal.