Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om oss

Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign är en interdisciplinär forskargrupp som består av medieteknik och människa-datorinteraktion. Gruppen har sitt ursprung i data- och beteendevetenskap samt grafisk teknik och medieteknik. Avdelningens fakultet representerar bland annat antropologi och psykologi, datalogi och medieteknik, interaktionsdesign, film- och litteraturvetenskap, musik- och ljudbehandling samt medie- och kommunikationsvetenskap.

MID staff på Yasuragi, Stockholm

I dag är vi cirka 60 anställda varav hälften är doktorander. Vi bedriver utbildning, forskning och samverkan inom våra ämnen. Kortfattat kan området beskrivas som innovativ design, anpassning och förbättring av existerande system och processer för att underlätta dator- och medieanvändning samt medieproduktion. Vi arbetar med tekniker och metoder för att stödja mänsklig kommunikation över avstånd i tid och rum.

Vill du samarbeta med oss? Kontakta Cristian Bogdan .