Till innehåll på sidan

33 miljoner till Kia Höök

Publicerad 2016-04-15

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har beviljat professor Kia Höök vid Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign medel för ett projekt om "Internet of things".

Projektet har titeln "Smart Implicit Interaktion".
Beskrivning: För att göra datorn populär och användbar för många, krävdes skrivbordsmetaforen. För den smarta mobilen krävdes ett touchgränssnitt för att bli användbar. Idag behöver Sakernas internet (Internet of things) en motsvarande fungerande, attraktiv interaktionsmodell för att slå igenom på konsumentmarknaden. KTH-forskarna i projektet ska jobba med en ny gränssnittsparadigm som de kallar smart "implicit interaktion". Implicit interaktion håller sig i bakgrunden och stör inte användaren. Det ändrar sitt beteende och anpassar sig till situationen baserat på dataanalys av vårt tal och våra rörelser.

Läs mer här.