Till innehåll på sidan

2,5 Mkr från AFA Försäkring till forskning om ledarskap i hälso- och sjukvården

Publicerad 2012-12-14

Avdelningen för Organisation och Ledning har erhållit 2,5 Mkr i forskningsanslag för projektet "Ledarskapskulturer i förändring: Ledarskapspraktik och arbetsmiljö i professionsbaserade organisationer". Projektet kommer att ledas av Johann Packendorff, Monica Lindgren och Marianne Ekman Rising, och löper 2013-2015.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2012-12-14