Till innehåll på sidan

Forskning vid INDEK

Vår forskning är tvärvetenskaplig och har en stark empirisk inriktning 

De flesta av våra forskningsprojekt faller inom de fyra områdena:

  • Strukturell omvandling och tillväxt
  • Företagsetablering och affärsutveckling
  • Verksamhetsstyrning och finansiering
  • Ledarskap, arbete och organisation

Vid INDEK verkar följande tre forskningsenheter:

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2022-09-02