Till innehåll på sidan

En förnybar start - artikel publicerad i Science and Technology

Publicerad 2015-04-08

Universitetslektor och doktorand har blivit publicerade med artikeln ”A renewable start” som handlar om deras forskning inom förnyelsebar energi, i mars numret av magasinet Science and Technology.

Du kan lära artikeln på nätet här: (sidan 91, artikeln är på engelska)  www.paneuropeannetworkspublications.com/ST14/

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2015-04-08