Till innehåll på sidan

Forskare vid INDEK har tilldelats stor projektfinansiering av Energimyndigheten

Publicerad 2020-08-27

Frauke Urban och Emrah Karakaya vid INDEK, KTH har tilldelats cirka 14 miljoner kronor för projektet ”Energiomställning för en mer hållbar flygindustri” av Energimyndigheten tillsammans med Anna Björklund från ABE-skolan, KTH och Johan Nordensvärd från Linköpings universitet.

Projektet är en del av Energimyndigheten’s Forskarskola Energisystem.

Projektet syftar till att bidra till en acceleration av hållbara energiomställningar inom flygindustrin, med fokus på biobaserade jetbränslen och elektriska flygplan. Den svenska regeringen har satt upp ambitiösa mål med att bli koldioxidneutrala till år 2045. Detta inkluderar det stora målet att ha en helt fossilfri transportsektor till 2045, vilket inkluderar flygindustrin. Projektet kommer att utforska de sociotekniska möjligheterna och hindren i samband med dessa omställningar.

Tre doktorander kommer att anställas som en del av projektet.
 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2020-08-27