INDEK forskare inbjuden till det världsledande universitetet – MIT!

Publicerad 2019-12-06

Universitetslektor Pernilla Ulfvengren har fått KTHs centrala medel för utlandsvistelse i sju månader.

Pernilla är inbjuden till MIT school of engineering och department of Aeronatutics and Astronautics.

Flera labb kopplar direkt till Pernillas pågående forskningsprojekt, engagemang i KTH centrum för hållbar luftfart samt intresse för system i ingenjörsutbildning:

  • Engineering Systems Laboratory
  • MIT International Center for Air Transportation
  • Sociotechnical systems research
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2019-12-06