Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MULTICLIMACT: Ett europeiskt initiativ för att skydda byggd miljö mot klimat och naturhot

A picture from MULTICLIMACT launch
Publicerad 2023-11-01

Den 25 oktober 2023 lanserades ett ambitiöst och innovativt europeiskt projekt, MULTICLIMACT, designat för att revolutionera skyddet av byggd miljö mot lokala natur- och klimatrisker. Detta samarbetsinitiativ ska främja motståndskraft, hållbarhet och säkerhet för samhällen i hela den europeiska regionen.

Den 25 oktober så möttes 23 olika Europeiska organisationer i Milano för att lansera det EU-finansierade projektet MULTICLIMAT.

MULTICLIMAT-projektet är ett 3 ½ år långt initiativ finansierat av EU som syftar till att analysera de pågående klimatförändringarna, inklusive värmeböljor, torka och översvämningar, och deras inverkan på den byggda miljön i europeiska städer och nationell kritisk infrastruktur. Projektets huvudsakliga resultat är den så kallade CREMA-toolbox, som kommer att användas av offentliga beslutsfattare för att utvärdera de byggda miljöernas motståndskraft mot klimatförändringar, såväl som effekterna av design- och planeringsmetoder, material, teknologier och digitala lösningar.

KTH kommer att delta i projektet, med Dr Luca Urciuoli från INDEK som huvudutredare Dr Qian Wang från ABE, och 2 doktorander, Ari C.G. Prasetia vid INDEK samt Giorgos Aspetakis, ABE.

Omfattningen av deras arbete kommer att vara:

  1. att analysera och utveckla designmetoder för att säkerställa robusta och motståndskraftiga försörjningskedjor för den byggda miljön, och
  2. att bedöma livscykeln och utvärdera genomförbarheten av utvalda tekniker som syftar till att kontrollera klimatförhållandena inomhus.

Huvudmålen för MULTICLIMACT-projektet inkluderar:

  • Innovativ riskbedömning och förutsägelse: Projektet kommer att utnyttja de senaste framstegen inom dataanalys, modellering och prediktiv teknik för att bättre förutse och reagera på natur och klimat hot.
  • Tvärvetenskapligt samarbete: MULTICLIMACT samlar experter från olika områden som arkitektur, teknik, klimatologi och katastrofhantering för att säkerställa ett holistiskt tillvägagångssätt för motståndskraftigt byggande.
  • Samhällsengagemang och utbildning: Projektet är dedikerat till att främja allmänhetens medvetenhet och engagemang, vilket ger samhällen möjligheten att inta en aktiv roll för att skydda sin byggda miljö.
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2023-11-01