Till innehåll på sidan

Teknikkonsultföretagens fyra utmaningar

Publicerad 2013-01-16
Maria Hammarström
Maria Hammarström

Teknikbaserade konsulter är en viktig och växande kategori företag som påverkar Sveriges ekonomi positivt. Trots det finns det lite kunskap om hur den här typen av företag leds, styrs och organiseras.

Doktoranden Maria Hammarström och forskarna Mats Engwall och Fredrik Lagergren har därför undersökt hur teknikbaserade konsultföretag fungerar, detta i syfte att bidra till en ökad förståelse för den strategiska affärsutvecklingen i branschen. '

Rapporten, som bär titeln "Ledningsutmaningar i konsultföretag", baseras på intervjuer med 13 företagsledare i teknikkonsultföretag och ger en övergripande bild av hur verksamhetslogikerna skiljer sig åt. Den belyser också vikten av och ledningsutmaningen i relationen mellan konsultmedarbetare och närmaste chef.

De tre författarna kommer bland annan fram till att företagsledningarna primärt fokuserar på att hålla ihop företaget och indirekt försöker skapa goda organisatoriska förutsättningar för konsultverksamheten. Vidare beskrivs tre stiliserade konsultlogiker som är kopplade till styrning, ledning och organisering av företagen, så här:

  1. Byrån, vars konsulter arbetar som experter hos kunderna och självständigt finner sina egna uppdrag.
  2. Bemanningsföretaget, vars konsulter i stor utsträckning är utbytbara och fyller resursbehov hos kunderna.
  3. Fabriken, vars konsulter har fasta roller och strävar efter att återanvända kunskap inom företaget.

Huvudutmaningarna har i rapporten delats in i fyra teman:

  1. Säkra kompetensförsörjningen
  2. Styra och kommunicera
  3. Utveckla ledare, företagskultur och mångfald
  4. Skapa arbetsprocesser och återanvända kunskap

För mer information, kontakta Maria Hammarström på 070 - 847 84 22 eller maria.hammarstrom@indek.kth.se.

Peter Larsson

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2013-01-16