Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om institutionen

Institutionen fokuserar på alla aspekter som stödjer och möjliggör produktion, och bedriver forskning och utbildning i syfte att förbättra hållbarhet och konkurrenskraft inom tillverkningsindustrin.

Kvinna med laptop i industrimiljö.
Foto: Thisisengineering, Unsplash.

Vision och mål

Vår vision är att leda den industriella transformationen mot mer hållbar produktion. Målet är att skapa positiv samhällspåverkan genom utbildning och forskning. Våra två campus är öppna mötesplatser för lärande, forskning och innovation, där olika aktörer, discipliner, sektorer och organisationer kan mötas.

Forskning

Våra enheter rymmer ett brett spektrum av forsknings- och utbildningsteman och institutionen ligger i framkant när det gäller hållbar produktion, digitalisering och cirkulära ekonomiska principer. Vår forskningsverksamhet är grundad i ett nära samband mellan utveckling och drift av produktions- och logistiksystem och genomförs inom ramen för digitalisering och hållbarhet. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med världsledande tillverkningsföretag och små och medelstora företag samt våra kompetenscentrum och forskningsinfrastrukturer. Vår styrka bygger på industriellt tillämpade metoder och våra starka industriella band.

Utbildning

Våra program, kurser och uppdragsutbildningar täcker hela produktionsprocessen med teknik, ekonomiska modeller och ledning. Vi förser våra studenter och partners med kunskap och kompetens inom konstruktion, utveckling och drift av flexibla industriella produktionssystem och IT-system, för att producera konkurrenskraftiga produkter på ett resurseffektivt sätt. Våra ingenjörer känner till de olika delarna av produktionsprocessen. De kan anpassa alla delar av värdekedjan och skapa synergier för hållbar tillverkning och effektiv produktion. Centrala begrepp är ”agile”, ”lean” och ”process”.