Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On Label Noise in Image Classification

An Aleatoric Uncertainty Perspective

Tid: Må 2024-06-03 kl 09.00

Plats: F3 (Flodis), Lindstedsvägen 26 & 28

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/w/61097277235

Språk: Engelska

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Erik Englesson , Robotik, perception och lärande, RPL

Opponent: Professor Gustavo Carneiro, University of Surrey

Handledare: Associate Professor Hossein Azizpour, Robotik, perception och lärande, RPL; Associate Professor Morteza Haghir Chehreghani, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden

Exportera till kalender

QC 20240516

Abstract

Djupa neurala nätverk och storskaliga dataset har revolutionerat maskininlärningsområdet. Dock är dessa stora nätverk känsliga för överanpassning till felmarkerade etiketter, vilket leder till försämrad generalisering. Som svar på detta undersöker avhandlingen noggrant problemet både från en empirisk och teoretisk synvinkel. Vi analyserar empiriskt nätverkens känslighet försmå ändringar i indatan när de över anpassar till felmarkerade etiketter, och vi utforskar teoretiskt kopplingen till aleatorisk osäkerhet. Dessa analyser förbättrar vår förståelse av problemet och har lett till våra nya metoder med syfte att vara robusta mot felmarkerade etiketter i klassificering.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-346453