Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samverkan

Stockholms matematikcentrum (SMC)

Stockholms matematikcentrum (SMC) är ett samarbete mellan Institutionen för matematik vid KTH och Stockholms universitet. Genom vår utbildnings- och forskningsverksamhet arbetar vi för att nå ut med matematik till allmänheten.
Mer om Stockholms matematikcentrum (SMC)

Institut Mittag-Leffler

Vi har en lång historia av samarbete med Institut Mittag-Leffler. Ett antal tidigare föreståndare och institutets nuvarande vice föreståndare är professorer vid Institutionen för matematik på KTH. Många av våra lärare är bland annat involverade i att organisera forskningsprogram.
Mer om Institut Mittag-Leffler

Skolaktiviteter

Vi har lång erfarenhet gällande samarbete med gymnasieskolor i Stockholm. En av våra aktiviteter är Matematisk cirkel där studenter ges möjlighet att komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den som vanligen presenteras på gymnasiet.
Huvuddelen av denna verksamhet samordnas genom Stockholms matematikcenter (SMC).
Mer om våra skolaktiviteter

Göran Gustafsson föreläsningar

Göran Gustafsson-föreläsningarna i matematik är en föreläsningsserie som sedan 2005 årligen arrangerats med stöd från Göran Gustafsson-stiftelsen.
Mer om Göran Gustafsson-föreläsningarna (på engelska)