Till innehåll på sidan

Skolaktiviteter

Institutionen för matematik har under lång tid samarbetat med gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Merparten av denna verksamhet samordnas genom Stockholms matematiska centrum (SMC).

Matteklubben

Institutionen för matematik ansvarar tillsammans med Stockholms universitet för matematikklubben. Det är en aktivitet för mellan- och högstadieelever, fokuserad på problemlösning.
Läs mer om matteklubben på SMC:s hemsida

Matematisk cirkel

Institutionen för matematik ansvarar tillsammans med Stockholms universitet för matematikcirkeln. Det är en populär aktivitet för gymnasieelever.
Läs mer om Stockholms matematiska cirkel på SMC:s hemsida
Läs mer om KTHs matematiska cirkel 1999–2015

Prao

Institutionen för matematik bjuder in elevgrupper till sin PRAO-aktivitet. För närvarande begränsar vi denna aktivitet till en vecka under hösten respektive en vecka under våren. Cirka fem elever per grupp är att föredra och vi uppmuntrar särskilt kvinnliga elever att delta.

Linjär algebra

Institutionen för matematik erbjuder en kurs i linjär algebra för gymnasieelever. Kursen ger 50 poäng.
Läs mer om kursen i linjär algebra

Vetenskapens Hus

KTH är en samarbetspartner till Vetenskapens Hus som erbjuder bland annat matematiklaborationer och handledning av gymnasiearbeten. Institutionen för matematik ansvarar tillsammans med matematiska institutionen vid Stockholms Universitet, för utveckling och utförandet av dessa laborationer och gymnasiearbeten.
Läs mer om vetenskapens hus

Förberedande kurser

Institutionen för matematik har i samarbete med andra högskolor tagit fram förberedande kurser i matematik som repeterar det viktigaste ur gymnasiematematiken och bygger en bro över till högskolans matematikstudier.
Information om kurserna samt anmälan

Spetsutbildning

Sedan hösten 2009 har regeringen beviljat några utvalda gymnasieskolor rätten att bedriva så kallad spetsutbildning. Europaskolan i Strängnäs  är en av dessa utvalda skolor som bedriver naturvetenskaplig spetsutbildning. Utvecklingen av spetsutbildningen i matematik sker i samarbete med Institutionen för matematik vid KTH.

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2019-06-12