Till innehåll på sidan

Innovation, digitalisering och transformation av affärsmodeller

Detta forskningsområde fokuserar på innovation av produkter, tjänster, processer och affärsmodeller som möjliggörs av ny digital teknologi. Detta inrymmer såväl effektivisering av existerande processer och arbetssätt som utveckling av produkter och tjänster som på ett disruptivt sätt skapar radikalt nya eller ökade värden för kunder och andra intressenter.

Av särskilt intresse är att identifiera de utmaningar etablerade verksamheter ställs inför i en digital omvandling och de strategier och organisatoriska lösningar som tillåter dem att framgångsrikt hantera dessa utmaningar. Forskningen bedrivs ofta i nära samarbete med teknikintensiva företag och inrymmer såväl breddstudier som fallstudier och experiment.

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2020-05-11