Till innehåll på sidan

Medarbetare vid SAPC

Namn E-post
Ola Eiken, Forskare, Centrumföreståndare eiken@kth.se
Mikael Gennser, Forskare, Biträdande centrumföreståndare gennser@kth.se
Anders Berggren, Forskningsingenjör andberg2@kth.se
Heather Bowes, Forskare, PostDoc heatbowe@kth.se
Andreas Brink, Industridoktorand andbri@kth.se
Antonis Elia, Forskare, PostDoc antonise@kth.se
Mikael Grönkvist, Forskare mikgro@kth.se
Björn Johannesson, Forskningsingenjör bjjohann@kth.se
Michail Keramidas, Biträdande Lektor, Forskare mker@kth.se
Roger Kölegård, Forskare kolegard@kth.se
Lena Norrbrand, Forskare lenanorr@kth.se
Maria Sjöberg, Doktorand mariajo2@kth.se
Rickard Ånell, Industridoktorand ricane@kth.se
Innehållsansvarig:Björn Johannesson
Tillhör: Centrum för flyg- och rymdfysiologi, SAPC
Senast ändrad: 2019-10-01