Till innehåll på sidan

Hantering av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter i samband med Teklafestivalen

En förutsättning för att KTH ska kunna behandla dina uppgifter är att KTH har en så kallad rättslig grund. Genom att anmäla dig till ett evenemang samtycker du till att uppgifter du lämnar i anmälan får behandlas av KTH för det syftet som beskrivs här. Du har rätt att ångra dig, d.v.s ta tillbaka ditt samtycke. KTH kommer då inte vidare att hantera dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

KTH är personuppgiftsansvarig, det vill säga att KTH ensam bestämmer syftet och systemstödet för behandling av personuppgifter för Teklafestivalen.

Syfte för insamling av personuppgifter

KTH samlar in personuppgifter för Teklafestivalen. Insamling av personuppgifter sker för följande syften:

  • Hantera deltagare som vill delta i Teklafestivalen
  • Utskick av information inför Teklafestivalen
  • Utskick av enkät efter Teklafestivalen

Uppgift om födelsedatum och postnummer kommer enbart att användas av KTH vid urvalet av deltagare. Urvalet syftar till att skapa en jämn åldersfördelning och mångfald i deltagande på festivalen.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter i upp till fyra veckor efter festivalen. Vad gäller allmänna handlingar hanteras personuppgifter i dessa i enlighet med vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, arkivlagen samt Riksarkivets föreskrifter. I många fall innebär detta att dina personuppgifter kan komma att förstöras efter en kort tid eller bevaras för all framtid i KTH:s arkiv.

Dokumentation

Teklafestivalen dokumenteras i rörlig och stillbild. Dokumentationen kommer att publiceras på KTH:s webbplats och sociala medier. Om du inte vill vara med på still- eller rörlig bild har du möjlighet att invända mot detta innan och under evenemanget. Media kommer att finnas på plats och bevaka festivalen. Skriftligt samtycke om att medverkar i rörlig och stillbild samt media kommer att samlas in på plats.

Information om dina personuppgifter

Vänd dig till dataskydd@kth.se  om du vill ha information om vilka av dina personuppgifter som KTH behandlar.

Rättelse och radering

KTH kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga.

Du kan begära att KTH ska radera dina personuppgifter. Du kan också begära att KTH ska upphöra med att behandla dina personuppgifter. Vänd dig till dataskydd@kth.se  önskar att få dina personuppgifter rättade, raderade eller flyttade. Det finns inga krav på hur du formulerar dig eller innehåll när du kontaktar oss”.

En begäran om radering leder inte alltid till att KTH tar bort dina personuppgifter. KTH kan avslå en begäran om radering på den grunden att personuppgifterna är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. En annan inskränkning av rätten till radering är kravet att allmänna handlingar ska bevaras.

Integritetsskyddsmyndigheten har tillsyn över regler för behandling av personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten har tillsyn över KTH:s behandling av personuppgifter. Du kan vända dig till Integritetskyddsmyndigheten om du har klagomål på KTH:s behandling av personuppgifter eller kontakta KTH:s dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@kth.se  eller telefon: 08-790 60 00.