Till innehåll på sidan

Teklafestivalen och Svenska institutet

I samarbete med Svenska Institutet och Sveriges ambassader har Tekla arrangerats runt om i världen i syfte att skapa dialog kring jämställdhet och med med mål att involvera fler tjejer inom naturvetenskap, teknologi, ingenjörskonst och matematik.

Under hösten 2018 inledde KTH och Svenska institutet ett samarbete kring en internationell lansering av Tekla tillsammans med Sveriges ambassad i Washington DC. Ytterligare fyra destinationer besöktes under hösten 2019 samt våren 2020. De två sista planerade nedslagen i Sydafrika och Indonesien ställdes in på grund av konsekvenser av coronavirusets spridning.

Svenska Institutet har i uppdrag att stärka Sverigebilden internationellt genom att skapa dialog och kunskapsutbyte inom ämnen där Sverige är ledande. Svenska Institutet gör detta genom att bland annat erbjuda svenska ambassader i världen material, innehåll och format, så kallade Tool-kits, för evenemang och utställningar som kan arrangeras lokalt. Teklas medverkan i ett sådant Tool-kit var Tekla workshops och Tekla Dialogue (ett panelsamtal med fokus att lyfta problematik och lösningar).

Samarbetet med Svenska Institutet och de svenska ambassaderna främjar bilden av Sverige och stärker samtidigt KTH:s varumärke internationellt. Tekla bidrar här med kunskaper och erfarenheter av att inspirera tjejer till att prova på teknik på ett lekfullt sätt i nya spännande miljöer.

Ta del av Robyns tankar kring teknik och tjejer: