Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Marina system

KTH:s enhet för marina system ansvarar för forskning och utbildning som innefattar alla möjliga tänkbara marina farkoster, tillhörande teknologi och mycket mer.

Vi är verksamma inom en mängd olika marina plattformar, allt från undervattensfarkoster, autonoma ytdrönare och hydrofoilfarkoster till kommersiella fartyg med eller utan segel. Vi studerar olika aspekter av dessa farkoster såsom bland annat prestanda, effektivitet, kontroll, manövrerbarhet, navigering, sjögång och motståndskraft. Moderna fartyg behöver också en god iakttagelseförmåga. Följaktligen ägnar vi oss åt sensorer, perception och automatiserad styrning. Vi samverkar givetvis även med näringsliv, andra forskargrupper och myndigheter på den internationella arenan. Vårt tillvägagångssätt är ofta en kombination av analytiska/numeriska studier och experimentella undersökningar.