Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rörelsemekanik

Rörelsemekanik är studiet av samspelet mellan mekaniska och neurala aspekter av mänskliga rörelser. Inom rörelsemekanik tillämpas fysikaliska, matematiska och tekniska principer för att analysera, förbättra och optimera människans rörelser i syfte att förbättra prestationsförmågan, förebygga skador och rehabilitering.

Den mänskliga rörelsen styrs av nervsystemet och uppnås genom ett komplext och mycket samordnat samspel mellan ben, senor, muskler, ligament och leder inom det neuromuskuloskeletala systemet. Varje skada eller skada i någon av de enskilda delarna av det neuromuskuloskeletala systemet kommer att förändra den mekaniska interaktionen och orsaka försämring, instabilitet eller rörelsehinder. Dessa rörelseavvikelser kan i sin tur leda till långsiktiga konsekvenser för kroppens vävnader och funktioner.

Promobilia MoveAbility Lab och dess forskningsgrupp vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm leds av professor Lanie Gutierrez-Farewik. Vår forskning är inriktad på att kvantifiera de rörelsestrategier som används av nervsystemet, att reda ut orsakssambandet mellan belastning och adaptiv kapacitet hos det neuromuskuloskeletala systemet och att utveckla adaptiva hjälpmedel för barn och vuxna med rörelsehinder. Kraften i vår forskning förstärks av vårt sätt att kombinera experimentella och beräkningsmässiga metoder och tvärvetenskapligt samarbete.

Läs mer om vår forskning på våra profilsidor

Emeritus