Kurser, ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Kursnamn Omfattning Kurskod
Arkitekturens begrepp och teorier 7,5 hp F1A5031
Arkitekturens historiografi 7,5 hp F1A5037
Begrepp, teorier och experimentella praktiker i konst, teknik och design 7,5 hp FAD3102
Deltagande i eller anordning av utställning: konst, teknik och design 1,5 hp FAD3108
Deltagande i eller anordning av utställning: konst, teknik och design 3,0 hp FAD3109
Deltagande i seminarium eller workshop: konst, teknik och design 1,5 hp FAD3104
Deltagande i seminarium eller workshop: konst, teknik och design 3,0 hp FAD3105
Forskningspresentation eller -publikation: konst, teknik och design 1,5 hp FAD3106
Forskningspresentation eller -publikation: konst, teknik och design 3,0 hp FAD3107
Framställning och förmedling av konstnärlig forskning 7,5 hp FAD3114
Grundkurs i arkitektonisk gestaltning 7,5 hp F1A5036
Grundkurs i arkitekturteknik 7,5 hp F1A5038
Högre seminarium i arkitektur, del 1 7,5 hp F1A5032
Högre seminarium i arkitektur, del 2 7,5 hp F1A5033
Högskolepedagogisk introduktion: konst och designutbildning 5,0 hp FAD3103
Individuell läskurs: Arkitektur 2,5 hp F1A5041
Individuell läskurs: Arkitektur 5,0 hp F1A5042
Individuell läskurs: Arkitektur 7,5 hp F1A5043
Individuell läskurs: konst, teknik och design 5,0 hp FAD3110
Individuell läskurs: konst, teknik och design 7,5 hp FAD3111
Individuell projektkurs: Arkitektur 5,0 hp F1A5047
Individuell projektkurs: Arkitektur 7,5 hp F1A5048
Individuell projektkurs: Arkitektur 10,0 hp F1A5049
Individuell projektkurs: Arkitektur 15,0 hp F1A5050
Individuell projektkurs: konst, teknik och design 5,0 hp FAD3112
Individuell projektkurs: konst, teknik och design 7,5 hp FAD3113
Individuell seminariekurs: Arkitektur 2,5 hp F1A5044
Individuell seminariekurs: Arkitektur 5,0 hp F1A5045
Individuell seminariekurs: Arkitektur 7,5 hp F1A5046
Kritiska studier i arkitektur 7,5 hp F1A5039
Kunskapskommunikation inom arkitekturforskning 7,5 hp F1A5034
Omtänkande forskningspraktiker i konst, teknik och design 10,0 hp FAD3101
Philosophies in Architecture 7,5 hp F1A5051
Urbanmorfologins teorier 7,5 hp F1A5040
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i konst, teknik och design 7,5 hp FAD3100
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom arkitektur 7,5 hp F1A5035