Kurser, ABE/Filosofi

Kursnamn Omfattning Kurskod
Avancerad beslutsteori 7,5 hp FAK3121
Beslutsteori 7,5 hp F1N5117
Beslutsteori 7,5 hp FAK3140
Den hållbara forskaren 2,0 hp FAK3127
Den uthållige forskaren 2,0 hp FAK3015
Doktorandkurs i filosofiämnets universitetsdidaktik 7,5 hp F1N5118
Doktorandkurs i filosofiämnets universitetsdidaktik 7,5 hp FAK3141
Etik i teknisk verksamhet och forskning 3,0 hp FAK3119
Etik i teknisk verksamhet och forskning 2,0 hp FAK3129
Filosofiska originaltexter 12,0 hp FAK3131
Filosofiska originaltexter 4.5hp 4,5 hp FAK3117
Filosofiska originaltexter, 7.5hp 7,5 hp FAK3116
Fortsättningskurs i forskningsetik 4,5 hp F1N5119
Fortsättningskurs i forskningsetik 4,5 hp FAK3142
Fortsättningskurs i populärvetenskaplig framställning 4,5 hp F1N5110
Fortsättningskurs i populärvetenskaplig framställning 4,5 hp FAK3135
Individuell läskurs i filosofi 10.5hp 10,5 hp FAK3115
Individuell läskurs i filosofi 3hp A 3,0 hp FAK3106
Individuell läskurs i filosofi 3hp B 3,0 hp FAK3107
Individuell läskurs i filosofi 4.5hp A 4,5 hp FAK3108
Individuell läskurs i filosofi 4.5hp B 4,5 hp FAK3109
Individuell läskurs i filosofi 7.5hp A 7,5 hp FAK3110
Individuell läskurs i filosofi 7.5hp B 7,5 hp FAK3111
Individuell läskurs i filosofi 7.5hp C 7,5 hp FAK3112
Individuell läskurs i filosofi 7.5hp D 7,5 hp FAK3113
Individuell läskurs i filosofi 7.5hp E 7,5 hp FAK3114
Informell beslutsteori 7,5 hp FAK3128
Inledande kurs i logik 7,5 hp FAK3001
Intro till vetenskapsteori och forskningsmetodik, samhällsvetenskap 4,5 hp F1N5112
Intro till vetenskapsteori och forskningsmetodik, samhällsvetenskap 4,5 hp FAK3136
Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik, teknik och naturvetenskaplig inriktning 4,5 hp FAK3024
Introduktionskurs i forskningsetik 3,0 hp F1N5115
Introduktionskurs i forskningsetik 3,0 hp FAK3139
John Stuart mills politiska filosofi 7,5 hp FAK3013
Kompletterande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik 3,0 hp FAK3012
Miljöfilosofi 7,5 hp FAK3010
Populärvetenskaplig framställning 3,0 hp F1N5105
Populärvetenskaplig framställning 3,0 hp FAK3134
Riskfilosofi 7,5 hp F1N5125
Riskfilosofi 7,5 hp FAK3143
Seminariedeltagande i filosofi, del 1 7,5 hp FAK3006
Seminariedeltagande i filosofi, del 2 7,5 hp FAK3007
Seminariedeltagande i risk och säkerhet, del 2 7,5 hp FAK3009
Teknik och etik 7,5 hp FAK3133
Teknikvetenskapernas filosofi 7,5 hp FAK3132
Vetenskapsteori och forskningsmetodik - mindre kurs 3,0 hp FAK3014
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, samhällsvetenskap 7,5 hp F1N5114
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, samhällsvetenskap 7,5 hp FAK3138
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, teknik- och naturvetenskaplig inriktning 7,5 hp F1N5113
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, teknik- och naturvetenskaplig inriktning 7,5 hp FAK3137