Kurser, ABE/Filosofi

Kursnamn Hp Kurskod
Avancerad beslutsteori 7,5 AK3121
Beslutsteori 7,5 1N5117
Den uthållige forskaren 2,0 AK3015
Etik i teknisk verksamhet och forskning 3,0 AK3119
Filosofiska originaltexter 4.5hp 4,5 AK3117
Filosofiska originaltexter, 7.5hp 7,5 AK3116
Fortsättningskurs i forskningsetik 4,5 1N5119
Individuell läskurs i filosofi 10.5hp 10,5 AK3115
Individuell läskurs i filosofi 3hp A 3,0 AK3106
Individuell läskurs i filosofi 3hp B 3,0 AK3107
Individuell läskurs i filosofi 4.5hp A 4,5 AK3108
Individuell läskurs i filosofi 4.5hp B 4,5 AK3109
Individuell läskurs i filosofi 7.5hp A 7,5 AK3110
Individuell läskurs i filosofi 7.5hp B 7,5 AK3111
Individuell läskurs i filosofi 7.5hp C 7,5 AK3112
Individuell läskurs i filosofi 7.5hp D 7,5 AK3113
Individuell läskurs i filosofi 7.5hp E 7,5 AK3114
Introduktionskurs i forskningsetik 3,0 1N5115
Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik, teknik och naturvetenskaplig inriktning 4,5 AK3024
Intro till vetenskapsteori och forskningsmetodik, samhällsvetenskap 4,5 1N5112
John Stuart mills politiska filosofi 7,5 AK3013
Kompletterande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik 3,0 AK3012
Miljöfilosofi 7,5 AK3010
Populärvetenskaplig framställning 3,0 1N5105
Seminariedeltagande i filosofi, del 1 7,5 AK3006
Seminariedeltagande i filosofi, del 2 7,5 AK3007
Seminariedeltagande i risk och säkerhet, del 2 7,5 AK3009
Vetenskapsteori och forskningsmetodik - mindre kurs 3,0 AK3014
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, samhällsvetenskap 7,5 1N5114
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, teknik- och naturvetenskaplig inriktning 7,5 1N5113