Kurser, ABE/Filosofi

Kursnamn Omfattning Kurskod
Avancerad beslutsteori 7,5 hp FAK3121
Beslutsteori 7,5 hp FAK3140
Den hållbara forskaren 2,0 hp FAK3127
Den uthållige forskaren 2,0 hp FAK3015
Doktorandkurs i filosofiämnets universitetsdidaktik 7,5 hp FAK3141
Etik i teknisk verksamhet och forskning 3,0 hp FAK3119
Etik i teknisk verksamhet och forskning 2,0 hp FAK3129
Filosofiska originaltexter 12,0 hp FAK3131
Filosofiska originaltexter 4.5hp 4,5 hp FAK3117
Filosofiska originaltexter, 7.5hp 7,5 hp FAK3116
Fortsättningskurs i forskningsetik 4,5 hp FAK3142
Fortsättningskurs i populärvetenskaplig framställning 4,5 hp FAK3135
Individuell läskurs i filosofi 10.5hp 10,5 hp FAK3115
Individuell läskurs i filosofi 3hp A 3,0 hp FAK3106
Individuell läskurs i filosofi 3hp B 3,0 hp FAK3107
Individuell läskurs i filosofi 4.5hp A 4,5 hp FAK3108
Individuell läskurs i filosofi 4.5hp B 4,5 hp FAK3109
Individuell läskurs i filosofi 7.5hp A 7,5 hp FAK3110
Individuell läskurs i filosofi 7.5hp B 7,5 hp FAK3111
Individuell läskurs i filosofi 7.5hp C 7,5 hp FAK3112
Individuell läskurs i filosofi 7.5hp D 7,5 hp FAK3113
Individuell läskurs i filosofi 7.5hp E 7,5 hp FAK3114
Informell beslutsteori 7,5 hp FAK3128
Inledande kurs i logik 7,5 hp FAK3001
Intro till vetenskapsteori och forskningsmetodik, samhällsvetenskap 4,5 hp FAK3136
Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik, teknik och naturvetenskaplig inriktning 4,5 hp FAK3024
Introduktionskurs i forskningsetik 3,0 hp FAK3139
Introduktionskurs i forskningsetik för doktorander 1,5 hp FAK3148
John Stuart mills politiska filosofi 7,5 hp FAK3013
Kompletterande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik 3,0 hp FAK3012
Miljöfilosofi 7,5 hp FAK3010
Populärvetenskaplig framställning 3,0 hp FAK3134
Riskfilosofi 7,5 hp FAK3143
Seminariedeltagande i filosofi, del 1 7,5 hp FAK3006
Seminariedeltagande i filosofi, del 2 7,5 hp FAK3007
Seminariedeltagande i risk och säkerhet, del 2 7,5 hp FAK3009
Teknik och etik 7,5 hp FAK3133
Teknikvetenskapernas filosofi 7,5 hp FAK3132
Vetenskapsteori och forskningsmetodik - mindre kurs 3,0 hp FAK3014
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, samhällsvetenskap 7,5 hp FAK3138
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, teknik- och naturvetenskaplig inriktning 7,5 hp FAK3137