Kurser, CBH/Kemi

Kursnamn Omfattning Kurskod
Avancerad yt- och kolloidkemi 15,0 hp FCK3318
Elektrokemimetoder för korrosionsstudier - teori och praktik 6,0 hp FKD3270
Fasta tillståndets kemi: strukturer och metoder 7,5 hp FCK3314
Forskningsfronten i enzymdesign 3,0 hp FKD3410
Forskningsfronten i enzymdesign II 3,0 hp FKD3411
Forskningsfronten i enzymdesign III 3,0 hp FKD3412
Forskningsfronten i enzymdesign IV 3,0 hp FKD3413
Forskningsfronten inom analytisk kemi 4,5 hp FCK3309
Forskningsfronten inom kemi 4,5 hp FCK3315
Forskningsfronten inom kemi 4,5 hp FKC3315
Forskningsfronten inom organisk kemi 6,0 hp FCK3306
Funktionella material och ytor, teori 5,5 hp FKD3240
Fysikaliska metoder i yt- och materialkarakterisering 3,0 hp FKD3390
Högre seminarium i Glykovetenskap I 3,0 hp FCB3051
Högre seminarium i Glykovetenskap II 3,0 hp FCB3052
Högre seminarium i Glykovetenskap III 3,0 hp FCB3053
Högre seminarium i Glykovetenskap IV 3,0 hp FCB3054
Introduktionskurs i kristallografi 7,5 hp FKD3080
Kolhydratteknik inom glykovetenskap 7,5 hp FCK3305
Kvantkemi 9,0 hp FCK3313
Litteraturstudie i korrosionslära 4,5 hp FKD3030
Litteraturstudie i korrosionslära 7,5 hp FKD3150
Molekyler och material vid gränsytor 3,0 hp FKD3420
Molekylär termodynamik 7,5 hp FCK3307
NMR-spektroskopi och -avbildning – kvantmekaniska principer 4,5 hp FCK3312
NMR-spektroskopi och –avbildning – grundläggande principer 4,5 hp FCK3311
Organiska och biokemiska analytiska separationer 7,5 hp FCK3303
Organiska och biokemiska analytiska separationer 6,0 hp FCK3304
Projektkurs Kemivetenskap 1,5 hp FCK3317
Projektuppgift i korrosionslära 4,5 hp FKD3020
Radiokemi 9,0 hp FCK3302
Spåranalys och speciering av metaller 2,5 hp FKD3320
Strålningsinducerad syntes av organiska och oorganiska nanopartiklar 3,0 hp FCK3301
Strålningskemi 7,5 hp FCK3316
Ytor kolloider och mjuka material 7,5 hp FKD3230